Experten: ”Ingen anledning till panik”

Ta inga förhastade beslut på grund av den rådande torkan! Tänk rationellt. Gör en foderinventering av foderlagret och lägg sedan upp en strategi och plan.

Robert Nilsson är nötrådgivare på HK Scans producenttjänster och kommer i kontakt med många lantbrukare som oroliga på grund av de sista månadernas torka.

– Många är uppstressade, på goda grunder. Men det finns ingen anledning till panik ännu, ta rationella beslut baserade på fakta och det är fortfarande en lång del av säsongen kvar, säger Robert Nilsson.

Det pratas om att lantbrukare skulle vara på väg att slakta ut kor i förtid på grund av torkan. Men den bilden delas inte av Robert Nilsson och hans kollegor.

– Att slakta ut bra produktionsdjur i förtid är mycket kostsamt då man senare kommer att behöva köpa eller rekrytera ett nytt djur som ska vara minst lika bra och produktivt som det djur man valt att slå ut, säger Robert Nilsson.

Robert Nilsson väljer i stället att ge förslag på åtgärder man kan vidta direkt för att slippa minska på djurantalet.

1. Ta bort eller flytta djur som inte ska vara kvar i produktion

Ta bort ej dräktiga kor i tid från besättningen eller förflytta dem till sämre beten tills slakt blir aktuellt. Dräktighetsundersök korna ca 75 dagar efter tjuren släppts in i betäckningsflocken. Att fodra tomma djur är dyrt och meningslöst.

Gör av med gamla avelstjurar så fort du kan. Bort med gratisätare som inte producerar något.

2. Tänk nytt! Beta skogen?

Bete är inte det lättaste ett år som detta, men det är alltid bättre att låta djuren arbeta och låta dem hitta födan själva än att du ska servera dem färdigt foder varje dag. Skogen är en fantastisk möjlighet med massor av bete för dikor och kan lätt stängslas in om den ligger i anslutning till betesmarkerna.

3. Överhull vanligt

De flesta svenska kor är alldeles för feta. Se det här året som en möjlighet att korrigera ner hullet på dina kor! Lär dig att hullbedöma och var inte orolig om korna är i hullklass 2,5. Denna förändring kommer att påverka djurhälsa, kalvning och ekonomi positivt.

4. Stödutfodring

Om du trots allt behöver stödutfodra djuren, gör det då så ekonomiskt som möjligt. Om djuren får fri tillgång så spiller de 30-50% av fodret. Därför bör alltid dikor få sitt foder ransonerat och en begränsad tillgång på foder, inte mer än 6-7 timmar/dag om utrymme finns vid foderbord.

5. Dikalvarna

Avvänj kalvarna tidigare ifall det är krisigt. Det är bättre, och mer fodereffektivt att köpa foder till kalvarna än till korna. När kalven går och diar så tar det av hull på kon. Generellt kan man säga att en ko som mjölkar behöver 14 kg ts/dag, en sinko som skall hålla hullet behöver endast 8 kg ts/dag (ko 600-700 kg).

6. Parasiter

När regnet kommer, var beredd på en maskexplosion. Avmaska om det behövs eller ta gärna träckprov. Håll koll på kalvarnas päls och magar och hur fyllda de är i sidorna, det kan lätt gå illa!

LÄS MER: ”Kritiskt för de odlare som saknar bevattning”