Experten: Så genomför du effektivt ägarskifte

Det finns flera sätt att underlätta för ägarskifte av företaget. Här ger konsulten Michael Billow sina bästa tips till lantbrukare som står inför ett ägarskifte på gården.

Ett snyggt och städat bolag, med minimerade risker och renoveringsbehov, blir högre värderat. Det är ett av budskapen från företagsrådgivaren Michael Billow.
Ett snyggt och städat bolag, med minimerade risker och renoveringsbehov, blir högre värderat. Det är ett av budskapen från företagsrådgivaren Michael Billow. FOTO: LEIF PETERSEN

Michael Billow är först ut när projektet Effektiva Ägarskiften drar i gång med olika aktiviteter för att öka kunskapen kring ägarskiften.

– Över 90 procent av familjeföretagen överlever inte tredje generationen, inleder Michael Billow.

Lämna över

Som Land Lantbruk tidigare skrivit är 33 procent av de enskilda företagarna som äger gårdar 65 år eller äldre. Många svenska lantbruksföretag står alltså inför en process där någon ska lämna över till en ny ägare, eller en ny generation.

Ska ditt företag bli säljbart - vare sig det är till barnen eller utomstående - måste det säkras, enligt Michael Billow. Det betyder att företaget måste avpersonifieras. Till exempel ska kundkontakter läggas ut på fler medarbetare.

LÄS MER: Generationsskifte på var tredje gård

"Städat bolag"

– Agera som när du säljer ett hus, se till att renoveringsbehov och administrativ utrensning är åtgärdade.

Ett snyggt och städat bolag med minimerade risker och renoveringsbehov blir högre värderat.

Du måste också gå igenom företagets processer och avtal.

– Det skapar arbetstrygghet och rutin för de anställda. Det ökar utbytbarheten och minskar beroendet av viss personal.

Skriv kundavtal

När det gäller kunder är det inte bra att vara beroende av ett fåtal större kunder.

– Det kan öka osäkerheten hos förvärvaren och därmed påverka rörelsens värde, säger Michael Billow.

Han ger rådet att försöka skriva kundavtal som löper under längre tid.

Det är också viktigt att minska de fasta kostnaderna.

– Färre fasta kostnader och fler rörliga kan minska riskerna i bolaget för en potentiell förvärvare.

Förväntad prognos

Klassiska råd är att se till att företaget har marknadsmässiga marginaler. En stabil historisk vinstnivå är bra men köparen köper på framtida förväntad prognos.

Juridik och ekonomi är naturligtvis viktiga delar av ett ägarskifte, men det är bra att börja med de mjuka värdena. Det är viktigt med kommunikation inom familjen.

– Den som tar över gården har ett ansvar, sade Michael Billow, och den som inte tar över har en frihet. Så kan man också se det.

"Säljer ett livsverk"

Se till att skriva de avtal som behövs vare sig det gäller äktenskapsförord, samboavtal, testamente eller gåvobrev och nyttjanderättsavtal.

– Tänk på att du säljer ett livsverk och på att skydda familjens tillgångar.

Han avslutar med att tala om skillnaden mellan det goda livet och det meningsfulla livet.

– När man startar en säljprocess eller överlämnar gården eller företaget bör man ha klart för sig vad som gör livet meningsfullt när skiftet väl är genomfört. Det är ofta den frågeställningen som är anledningen till att ett avslut drar ut på tiden.

LÄS MER: Han ger inte upp – hjälp Jan att hitta ny kraft till gården

Tre råd från Michael Billow om det är bråttom med överlåtelsen:

1. Ta alla kostnader som behövs för att sätta bolaget i ett acceptabelt skick året innan försäljningen.

2. Dela (ta) ut det fria egna kapitalet i bolaget innan året är slut.

3. Sälj till befintlig person eller grupp i företaget.