Extra viktigt att jämföra betalningen för virket

Vi är på väg in i en period då det blir extra viktigt att jämföra betalning av virket och då skillnaderna kan bli ganska stora, skriver Knut Persson.

De höga priserna på färdiga produkter och industrins rekordvinster har inte automatiskt gett högre virkespriser.
De höga priserna på färdiga produkter och industrins rekordvinster har inte automatiskt gett högre virkespriser.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Framtiden för skogsbruket är ovanligt osäker just nu. Å ena sidan har skogsindustrin hittills i år gjort rekordvinster, å andra sidan har vi nu hög inflation och en snabb konjunkturnedgång.

Trots att vinsterna i skogsindustrin slagit nya rekord i stort sett varje kvartal dröjde det länge innan skogsägarna fick höjda virkespriser. I år har priset gått upp, men då har den allmänna inflationen och speciellt högre bränslepriserna tagit hela höjningen. Trots högre priser har lönsamheten i skogsbruket snarare minskat i år.

För den närmsta tiden räknar industrin med fortsatt goda priser på pappersmassa och pappersprodukter. Däremot är vi på väg mot sämre tider för sågade trävaror. Pandemin är över och hemmafixare köper inte lika mycket byggvaror. Högre räntor och allmänt sämre tider kommer att minska bostadsbyggandet. Men trenden att använda mer trä i nybyggnationen håller delvis emot, även om totalmarknaden minskar får trä en högre marknadsandel. Oavsett vilket är trenden just nu nedåt för sågade trävaror.

En annan trend är de mycket höga priserna på energi. Färdig ved till hushåll är naturligtvis en liten delmarknad, men här är det mesta slutsålt och priserna har ökat rejält. Även för de större volymerna till fjärrvärmeverken är det god efterfrågan och högre priser.

De senaste åren har det varit väldigt tydligt att timmer och massaved inte är samma marknad som den vi har för de färdiga skogsprodukterna. De höga priserna på de färdiga produkterna och industrins rekordvinster har inte automatiskt gett högre virkespriser. Eftersom industrin har fått det virke man behöver har det inte varit nödvändigt att höja virkespriserna. Nu är det möjligt att de delade marknaderna gynnar skogsägarna. Virkesexporten från Ryssland har i stort sett stoppats och industrin kan behöva höja priserna för att få det virke man behöver, även om konjunkturen är på väg ner. Man ska också vara klar över att fallhöjden i industrin är mycket hög just nu, även om priserna rör sig i fel riktning för dem är det mycket långt till att det börjar gå dåligt.

För de som är delägare i en skogsägarförening och levererar till dem är situationen lite annorlunda. För flaggskeppet Södra var resultat för det andra kvartalet på 2,3 miljarder kronor det bästa någonsin. Här kommer medlemmarna att få en stor utdelning nästa år, räknar man in den blir virkespriset betydligt bättre.

Men vi är nu på väg in i en period då det sannolikt blir extra viktigt att jämföra betalning av virket och då skillnaderna kan bli ganska stora. Men om det är upp- eller nedsidan som kommer att väga tyngst är svårt att veta.