Extrema åsikter hotar viktig näring

WWFs förslag att öka kontinuitetsskogsbruket skulle resultera i både minskad biologisk mångfald och minskad produktion. I en skog som hela tiden hålls sluten trivs nämligen bara gran, skriver Alexander Nilson i sin slutreplik.

Nationalstadsparken vid Ulriksdal är en bedrövlig syn, tycker Alexander Nilson.
Nationalstadsparken vid Ulriksdal är en bedrövlig syn, tycker Alexander Nilson. FOTO: ALEXANDER NILSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

WWF skriver i sitt debattsvar att man utgår från att ekosystemen sätter ramarna för skogsbruket. Det instämmer naturligtvis alla skogsägare i. I annat fall lär inte skogen växa bra. Utmaningen är att hitta en rimlig balans mellan produktion och miljö.

Det jag pekat på är att förutsättningarna för biologisk mångfald i brukad skog förbättrats under den senaste 25-årsperioden. Mängden död ved, mängden grov ved och arealerna med gammal skog har alla ökat kraftigt för landet som helhet. Detta visar den bästa källan vi har, nämligen riksskogstaxeringarna.

WWF försöker i sitt svar bortförklara dessa framgångar i naturhänsyn med kommentarer om stormeffekter och om specifika landsdelar. Att stormar gav förutsättningar för skogsägarna att öka mängden död ved ändrar ju inte det faktum att den döda veden ökat kraftigt.

Generellt hävdar WWF att förbättringarna är otillräckliga. Ytterligare förbättringar lär också komma med de nyligen förändrade certifieringssystemen. Intrycket av WWFs svar är dock att de vill se en mer än tiofalt ökad mängd död ved i skogen. Det kan vara rimliga mål för naturreservat, men det jag uttryckligen diskuterat är brukad skog (produktionsskog). Om extrema åsikter som en mer än tiofalt ökad död ved skulle få genomslag har vi verkligen anledning att oroa oss. De är oförenliga med det skogsbruk vi har idag och som utgör en av Sveriges allra viktigaste näringar.

I sitt svar betonar WWF att dess mål är att påverka den framtida skogspolitiken. Förslagen är många och illa genomtänkta. Ett handlar om att fördubbla andelen skyddad skog. Ur min synpunkt vore det klokare att sköta den redan skyddade skogen bättre. Skogsstyrelsen anser att mer än hälften av de formellt skyddade skogarna har eftersatt skötsel. Ett av många exempel på misskött skyddad skog finns mycket nära WWFs huvudkontor i Ulriksdals slott. Här har barkborrar fått härja fritt i nationalstadsparken, varför skogen ser bedrövlig ut samtidigt som den läcker koldioxid.

Ett annat av WWFs förslag är att öka så kallat kontinuitetsskogsbruk/blädning. Det skulle resultera i både minskad biologisk mångfald och minskad produktion. I en skog som hela tiden hålls sluten trivs nämligen bara gran. Orsaken är att endast gran är genuint skuggfördragande av våra trädslag. Resultatet blir en mörk monokultur av gran – i och för sig gran av olika ålder, men varken löv eller tall.

Alexander Nilson, skogsägare

LÄS MER: Orimliga krav på små skogsägare

LÄS MER: Maximera naturvårdsnyttan - inte arealen reservat