Få gratis hjälp att sätta upp stängsel

Det är så snustorrt i marken att de långtidsarbetslösa och nyanlända som utför röjningsarbeten i uppdraget Naturnära jobb inte kan jobba med det som är tänkt. Nu erbjuder Skogsstyrelsen lantbrukare att ta hjälp av de tillfälligt sysslolösa arbetsteamen för att sätta upp provisoriska stängsel helt gratis.

Den som på grund av betesbrist tvingas flytta sina djur kan slippa betala arbetskostnaderna för stängeluppsättningen om det utförs genom uppdraget Naturnära jobb.
Den som på grund av betesbrist tvingas flytta sina djur kan slippa betala arbetskostnaderna för stängeluppsättningen om det utförs genom uppdraget Naturnära jobb. FOTO: MOSTPHOTOS

Röjsågarna har tystnat i skogen. Risken för att minska gnistbildning ska sätta fyr i den knastertorra terrängen har gjort att allt arbete som utfört av dem som praktiserade genom Naturnära jobb antingen har semester eller inte har något att göra.

Går runt regeln om privat mark

Skogsstyrelsen som är en av de myndigheter som fått uppdraget att ta fram lämpliga jobb som aldrig annars skulle göras har därför beslutat att gå runt regeln som säger att Naturnära jobb inte ska utföras på privat mark. Djurhållare som på grund av betesbrist tillfälligt tvingas stängsla in nya områden kan därför få helt gratis hjälp av arbetsteamen. Material får lantbrukaren dock själv stå för.

Många positiva

Det är Länsstyrelserna som godkänner vilka uppdrag som kan utföras inom ramen för Naturnära jobb. De allra flesta är positiva till att låta lantbrukare, vars djur allvarligt hotas av foderbrist, dra nytta av denna arbetskraft. Hittills har Länsstyrelserna i Västmanland, Blekinge, Stockholm, Uppsala, Kronoberg, Gotland och Södermanland sagt ja till att erbjuda bland annat stängselhjälp och flera andra är på gång att göra det.

LÄS MER: Tröska skonsamt - halmen blir bättre

LÄS OCKSÅ: Han kör 30 mil om dagen för foder till djuren