Fågelsmitta upptäckt på Gotland

Den allvarliga sjukdomen duvpest har upptäckts på Gotland, vilket är samma smitta som Newcastlesjuka. Nu hoppas man att smittan inte ska sprida sig till höns.

FOTO: MOSTPHOTOS

Två fall av fågelsjukdomen duvpest har upptäckts på Gotland, rapporterar tidningen Hela Gotland. När duvpest drabbar tamhöns kallas den för Newcastlesjuka – sjukdomen som drabbat flera gårdar under hösten och lett till att tusentals höns behövt avlivas.

Läs mer: Nytt fall av newcastlesjuka

Läs mer: Newcastlesjuka utanför Linköping

Hönsägare uppmanas att vara uppmärksamma

De smittade duvorna hittades i Boge och i Fole på norra delen av ön.

Senast Gotland drabbades av duvpest var 2011. Då spreds smittan även till tamhöns och då tvingades 20 000 höns avlivas på en gård i Vänge.

Nu uppmanas gårdar med fjäderfän i närheten av Boge och Fole att vara extra uppmärksamma och kontakta veterinär vid mistande om smitta.

Hör länsveterinär Agneta Karlsson Norström om smittan: