Får man skogsavdrag vid ”köp” under taxeringsvärdet?

Jag ska ta över mina föräldrars skogsfastighet och inom familjen har vi kommit överens om ett pris strax under taxeringsvärdet. Får jag göra skogsavdrag för den summa jag betalar?

Vibeke Alstad, skogsekonom.
Vibeke Alstad, skogsekonom. FOTO: ANN LINDÉN

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Nej, det får du tyvärr inte göra och det beror på att överlåtelsen i ert fall inte räknas som ett köp, rent skatterättsligt. Vid en överlåtelse av en fastighet mellan närstående personer så går gränsen vid taxeringsvärdet, man måste alltså minst betala taxeringsvärdet för att det skattemässigt ska räknas som ett köp.

Vibeke Alstad, skogsekonom.
Vibeke Alstad, skogsekonom. FOTO: ANN LINDÉN

Så överlåtelsen i ert fall blir alltså en gåva, även om du betalar ganska mycket pengar. Vid en gåva så övertar gåvotagaren givarens anskaffningsvärde för fastigheten och även avskrivningsunderlag och eventuellt skogsavdragsutrymme. Så du kan göra skogsavdrag om dina föräldrar inte utnyttjat sin möjlighet fullt ut men annars går det inte. Du får inget nytt skogsavdragsutrymme baserat på det du betalar för fastigheten.

Samtidigt behöver givaren vid en gåva inte återlägga gjorda skogsavdrag eller gjorda avskrivningar på byggnader och markanläggningar. Denna skyldighet följer med till gåvotagaren som får återlägga dessa vid en eventuell försäljning i framtiden. Givaren får inte heller någon kapitalvinst som ska skattas eftersom ingen försäljning ägt rum. Skatten i samband med själva överlåtelsen blir alltså låg vid en gåva men skattesituationen för övertagaren blir i regel sämre än vid ett köp.

Vibeke Alstad,

LRF Konsult