”Fårbranschen står för det stora lyftet”

Land Lantbruks medarbetare presenterar sina farhågor, förhoppningar och önskningar inför det nya året – här spanar Maria Törner, reporter på Land Lantbruk, om stärkt position för svenska animalieprodukter och om ökat intresse för avel under 2018.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Jag blir så glad över att höra glädjeutrop som ”ja, äntligen vill myndigheterna främja svensk produktion!" För med livsmedelsstrategin i hamn blåser vindarna verkligen i rätt riktning. Nyknutna handelsavtal och konsumenter som i allt högre grad uppskattar när- och svenskproducerat kan göra att vi under 2018 kommer få se svenska animalieprodukter stärka sin position på marknaden, såväl inhemskt som internationellt.

Det finns en framtidstro bland producenter i stort och det byggs mycket. Men inom den närmsta framtiden tror jag att det är fårnäringen som kommer att stå för störst förändring. Det pågår en slags fårrevolution och under det gångna året har det hänt massor i Fårsverige. Många hämtar inspiration från utlandet och allt fler går från hobbybesättning till affärsdriven produktion. När produktionsstrategier från framgångsrika fårländer som till exempel Storbritannien kombineras med den goda kunskap om djurhälsa och djurhållning som finns i det här landet ser jag inte annat än att effekten kommer att bli positiv.

Intresset för avel, med allt från befruktningstekniker till avelsmaterial i form av nya raser, högansättande djur och detaljerad betesplanering ökar. Här tror jag att vi kommer att få se fortsatt utveckling och nya produktionssatsningar. Kanske kan det bli så att de svenska lammen kommer att stå för den största utvecklingen i slaktstatistiken även 2018? Jag menar, varför inte, vi konsumerar ju långt mer än vad vi producerar i dag.

Förra året siade jag om att den nya djurskyddslagen skulle ros i hamn och att intresset för svenskproducerat skulle fortsätta att öka. En framtidsspaning som delvis visade sig stämma. Konsumenterna fortsätter att välja svenskt, samtidigt som regeringen fortsatt att arbeta på propositionen för en ny djurskyddslag. Nya djurskyddsregler fick vi under fjolåret, men djurskyddslagen får nog stå oförändrad, åtminstone en bra bit in på det nya året.

Önskelista för 2018:

Att Lantbrukssverige hålls kvar i den positiva andan.

Många spännande gårdsbesök.

LÄS OCKSÅ: Spaning 2018: ”Fortsatt intresse för landsbygden”

LÄS OCKSÅ: Spaning 2018: ”Med hopp om att vindarna vänder”