Färre bluffakturor men fler internetbedrägerier

Kurvan för bedrägeri med bluffaktura fortsätter brant nedåt. Till och med september i år har antalet anmälda fall i det närmaste halverats jämfört med motsvarande period i fjol.

Allt färre fall av bedrägeri med bluffaktura blir anmälda till polisen, enligt preliminära uppgifter från Brå.
Allt färre fall av bedrägeri med bluffaktura blir anmälda till polisen, enligt preliminära uppgifter från Brå. FOTO: CHRISTER PÖHNER

Land Lantbruk har återkommande rapporterat om utvecklingen för flera olika brottstyper som slår mot bland annat de gröna näringarna. När årets första kvartal summerades hade bedrägerierna med bluffaktura minskat med en tredjedel.

Minskade 44 procent

Den positiva utvecklingen har därefter fortsatt. Till och med september i år anmäldes 3 760 fall i hela landet, vilket var en minskning med 44 procent jämfört med 2017, enligt preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Bedrägeri med internet ökade däremot kraftigt under årets tre första kvartal.

Färre dieselstölder

De anmälda dieselstölderna minskade totalt med 4 procent, främst beroende på en kraftig nedgång av dieselstölder ur tankar som inte är kopplade till fordon. För dieselstölder ur större fordonstankar var nivån oförändrad.

Stölderna av bilar, lastbilar, släp och dylikt gick enligt Brå:s uppgifter ned medan stölderna ur lastbilar och fordon under yrkesmässig transport gick upp med över 30 procent.

FAKTA: Så utvecklades brotten

Antal anmälda brott i hela landet januari-september 2018 och procentuell förändring jämfört med motsvarande period 2017:

– Bedrägeri med bluffaktura 3 760, -44

– Bedrägeri med internet 19 466, 24

– Stöld av diesel 2 761, -4

– Stöld av diesel ur större fordonstank 2554, 0

– Stöld av diesel ur tank ej kopplad till fordon 207, -35

– Stöld av bil 8 760, -4

– Stöld av lastbil, släp och dylikt 303, -21

– Stöld ur fordon under yrkesmässig transport 1 844, 33

– Stöld ur lastbil, släp och dylikt 1 336, 32

– Inbrottsstöld i fabrik, lager 2 193, -9

– Inbrottsstöld på byggplats, i bod 3 906, -2

– Inbrottsstöld i garage, bensinstation, bilverkstad 5 034, -4

– Illegal rovdjursjakt (varg, björn, järv, lo, kungsörn) 57, -14

Källa: Brå, preliminär statistik

LÄS MER: Tio knep som skyddar dig mot GPS-tjuvar (LRF Premium)