Federley efter skogssegern: ”Nu kan vi andas ut”

Det blev en seger för bioenergi från skogen i dag när Parlamentet slår fast att talloljan är förnybar och att stubbar och rundvirke kan vändas för att framställa bioenergi. Andelen förnybart i EU vill man höja till 35 procent.

FOTO: GÖRAN BERGLUND/MOSTPHOTOS

Ödesfrågan för svenskt skogsbruk och skogsindustri i förhandlingarna var om tallolja skulle räknas som biobränsle och om stubbar och rundvirke skulle tillåtas användas till att framställa bioenergi. Svenska parlamentariker har arbetat hårt under en lång tid för att övertyga ledamöter från de andra medlemsländerna om att det är klokt att följa Sveriges hållning.

”Vi kan andas ut”

– Det här är en ren arbetsseger. Nu andas vi ut, etanolen, talloljan och det svenska skogsbruket är räddat. Att vi ska fortsätta kunna använda alla delar av träden till bioenergi är viktigt. Inte minst för det aktiva skogsbruket som vi har i Sverige. Det är också ett viktigt beslut för att vi ska klara klimat- och miljömålsberedningens mål i Sverige. Det är även positivt att vi lyckades få parlamentet att höja andelen förnybart i EU till 35 procent, säger Fredrick Federley (C).

Växande motståndet oroar

Även Christofer Fjellner (M) är mycket nöjd med dagens beslut.

– Det innebär att vi kan använda oss av allt det vi kan göra av skogen för att stoppa klimatförändringarna. Vad som oroar mig är det växande motståndet från bland annat miljörörelsen mot att använda skogen. Det är säkert inte sista gången vi har en stor fajt om hur vi ska se på skogen i förhållande till klimatet, säger Christofer Fjellner.

LÄS MER: Seger för skogen i EU-parlamentet

Alternativet hade slagit hårt mot Sverige

Om parlamentet hade valt en annan väg i dag hade det slagit hårt mot de investeringar som är planerade att göras inom bioenergiproduktion i Sverige.

– Förhoppningsvis ger detta beslut signaler om långsiktighet så att skogsindustrin vågar satsa, säger Christofer Fjellner.

Jytte Guteland (S) har också jobbat hårt med att övertyga ledamöter i den stora gruppen progressiva förbundet av socialdemokrater där det långt ifrån rått enighet om hur man ska rösta.

– Vi tog en stor fajt för att säkra det förnybara biobränslets roll för att ställa om till ett hållbart samhälle. Jag är lättad och glad över dagens beslut. Vi har varit oroade över att vissa länder inte skulle förstå vilken roll skogen har i bioekonomin, säger Jytte Guteland.

Överens om taket för etanol

Vad gäller etanolen så har även den en framtid i omställningen till ett hållbarare Europa. Parlamentet slog fast att 2017 års användningsnivå av etanol blir taket.

Än är frågan dock inte helt klar. Nu återstår trepartsamtal mellan EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet. Men Fredrick Federley, som är en av parlamentets huvudförhandlare, är hoppfull att högre ambitioner på förnybart ska gälla även efter det.

LÄS OCKSÅ: Beslut tas om förnybartdirektiv

LÄS OCKSÅ: LULUCF-beslutet gick Sveriges väg