Fientlig livsmedelshandel dödar svensk grisnäring

Öppet brev till ansvariga på Ica, Coop, Axfood och Bergendahls:

I julas var naturligtvis julskinkan på tapeten och ni i livsmedelshandeln tjänade extra pengar på vår tradition att äta gott till jul. Ni tog över huvud taget ingen notis om debatten om den olagliga grisproduktionen i EU och att ni själva säljer massor av olagligt producerat griskött i era butiker. EU har sedan mer än tio år tillbaka ett regelverk för hur man ska föda upp grisar som man systematiskt bryter mot i de länder från vilka ni importerar och säljer griskött. Och detta vet ni. Hur kan det komma sig att ni inte lyfter ett finger för att bli anständiga och sälja sådant som är lagligt producerat? Inom företagarvärlden brukar man tala om Corporate Social Responsibility (CSR), det vill säga idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

Med er försäljning av exempelvis danskt och tyskt griskött visar ni, Ica, Coop, Axfood och Bergendahls, att ni är fientliga aktörer i vårt samhälle. Ni är fientliga till allmänhetens syn på djurvälfärd och ni är fientliga till unionens beslut om vad som ska vara en minsta anständig nivå för hur man får hantera djur.

När HM, Lindex, MQ och Gina Tricot väljer bort kläder från plågade angorakaniner därför att de känner att samhällsmedborgarnas förtroende för en miniminivå av anständighet är viktigt, så väljer ni i livsmedelshandeln att framhålla att hos er kan man också köpa svensk gris av god kvalitet. Med det har ni visat att ni inte förstått någonting av vad CSR handlar om! Det handlar inte om att kunna erbjuda en acceptabel nivå av anständighet. Det handlar om att INTE erbjuda en undermålig nivå av djurvälfärd i strid med samhällets värderingar!

Med er totala avsaknad av CSR kommer ni nu att ha ihjäl svensk grisnäring. En näring som stått som föredöme i EU för hur man kan åstadkomma bra djurvälfärd i kombination med effektiv produktion. Svenska slakterier säger nu upp kontrakt med många grisproducenter. Det importerade, olagliga grisköttet tar över allt mer. Kommer någon att komma ihåg den svenska grisnäringen? Kommer någon att komma ihåg att det var ni, Ica, Coop, Axfood och Bergendahls, som med gemensamma krafter hade ihjäl den? Eller kommer ni att ta bort de olagliga produkterna från era hyllor?

undefined