FILM: ”Av stor betydelse att kunna producera och förädla i närområdet”

Inom loppet av bara några år har Lantmännen-ägda Reppe nästan fördubblat sin produktion och nått en omsättning på en halv miljard kronor.

Vetet mals i det som tidigare var Nordmills gamla kvarn och blåses sedan över till fabriken.

– Man kan väl säga att utifrån den produktion som är totalt i Västsverige så har vi en produktion på vete på cirka 500 000-550 000 ton per år. Reppes behov ligger någonstans kring 130 000-140 000 ton, så det är klart att det har en stor betydelse för det Västsvenska lantbruket, säger Bengt Karlsson, regionchef Lantmännen.