Finland letar andra lösningar för avloppsslammet

Nästan hälften av allt avloppsslam från de finska reningsverken har använts i jordbruket. Men nu har kraven från livsmedelstillverkare satt stopp för det, uppger Yle.

Under 2016 användes 40 procent av allt avloppsslam från reningsverk i Finland som gödsel i jordbruket, medan resten till största delen går till anläggning av grönområden. Varje år produceras cirka 1 miljon ton avloppsslam, motsvarande 10 000 ton torrsubstans.

Många växtodlare avstår

Trots att det numera finns lagkrav på vad slammet får innehålla väljer allt fler växtodlare att avstå från det. Det började för några år sedan till följd av krav från mellaneuropeiska livsmedelsimportörer som inte accepterar råvaror som gödslats med ämnen baserade på mänsklig avföring, rapporterar Yle.

– Det här leder till att vi snart står i en situation där 40 procent av allt slam som produceras inte har något vettigt användningsändamål. En del av slamgödseln kan användas till grönområden, men faktum kvarstår att vi behöver hitta ett nytt användningsändamål för en stor del av slammet från avloppsreningsverken, förklarar Ari Kangas på det finländska miljöministeriet.

Förbjudet på odlingar

Enligt Yle har bland andra Raisio-koncernen förbjudit alla sina avtalsproducenter att använda sig av slambaserad gödsel på sina odlingar. Förbudet gäller alla de avtalsjordbrukare som producerar livsmedel för Raisio.

Ari Kangas ser förbränning av avloppsslam som en av möjligheterna att bli av med det. I dagsläget finns dock bara två anläggningar, Fortum i Riihimäki och Vapo i Haapavesi, som kan bränna slam.

– I dag bränns egentligen inget avloppsvattensslam överhuvudtaget. Om vi vill införa en sådan lösning, att slammet ska brännas, så måste vi skapa helt nya rutiner för det, säger Ari Kangas till Yle.

Ska kartläggas

Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund, SLC, vill se en cirkulation av näringsämnena i avloppsslammet, men är bekymrat över den bristande reningen av olika organiska miljögifter som hormonrester, medicinrester och kemikalier. Oron gäller även mikroplaster.

Miljöministeriet har beslutat att under 1,5 år låta utföra en kartläggning och riskanalys för hur återvinning av avloppsslam bäst kan lösas. Den ska ge svar på hur stora skadliga effekter som ämnena i slammet har och hur de kan elimineras från kretsloppet.

I en studie som Finlands miljöcentral nyligen lät göra framgick att flamskyddsmedel och flourerande föreningar är beständiga i slammet. Koncentrationerna av skadliga ämnen är emellertid mycket låga och man vet inte vad som händer med dem om de sprids i åkrarna.

”Förhöjd risk av skadliga koncentrationer”

– Man kan i så fall dra slutsatsen att om slammet sprids ut upprepade gånger på samma ställe så finns det en risk att man så småningom får en förhöjd risk av de skadliga koncentrationerna, säger Leif Kronberg, professor i organisk kemi vid Åbo akademi, till Yle.