"Fisken ger grönsakerna växtnäring"

Vill du odla grönsaker och fisk på ett miljösmart sätt? Det är målet med en demoanläggning som just nu byggs i Skåne. Systemekologen bakom projektet kallar det spjutspetsforskning.

Vid en första anblick ser det inte märkvärdigt ut. Men mer behövs inte för att skapa ett hållbart odlingssystem säger Folke Günther, fil lic i systemekologi, när han guidar på sin "omställningsgård” i Södra Rörum i Skåne.

Odlingsanläggningen är ett växthus som innehåller en serie kar i tre olika plan, den totala odlingsytan är på 18 kvadratmeter. Allt är inte färdigt ännu, men snart ska grönsaker, fisk och musslor växa till sig i karen. Vatten transporteras då från det ena karet till det andra medan naturresurserna tas tillvara i ett underfundigt kretslopp. Fosfor och kväve till exempel läcker inte ut i vattendragen utan återanvänds.

Folke Günther räknar med att utbytet per ytenhet blir ungefär detsamma eller något bättre jämfört med en vanlig växthusodling. Man kan odla alla grönsaker som man normalt odlar i ett växthus. Den stora fördelen med den här metoden är att kombinationen grönsaker - fisk ger grönsakerna en idealisk växtnäringssammansättning. 

– Grönsakerna får den näring de behöver genom hushållets gråvatten och från fiskarnas föroreningar. Fiskarna i sin tur får sin föda genom växtrester - men även av biofilm, det vill säga bakterier som lägger sig som en film på inflödeskarets väggar, förklarar Günther.

På så sätt förser växter och fiskar varandra med näring och man slipper tillföra konstgödsel.

De cirka 20 kubikmeter gråvatten som transporteras runt i systemet, renas av växterna, bakterierna och musslorna och återförs sedan till hushållet. Ett liknande system som har byggts på Gotland ger vatten som är cirka 10 gånger renare än vad som krävs av vanligt dricksvatten. Den skånska anläggningen blir ännu mer avancerad, enligt Günther.

undefined

– Möjligheterna ökar betydligt när odling av grönsaker och fisk får komplettera varandra. Då uppstår synergieffekter, säger Folke Günther.

De fyra fiskkaren ska ge 500 kilo fisk. Det tar knappt ett år för fiskarna att växa till sig. Framförallt är det varmvattenfiskar - till exempel Tilapia och Pangasius - som kommer ifråga för hans del eftersom vattnet i det här systemet ska hålla cirka 25 grader. 

En idealisk storlek vore en anläggning cirka tre gånger större än hans egen, menar Günther. Djurhållning - till exempel uppfödning av får eller getter - kan också integreras i systemet.

– En sådan verksamhet, där invånarna i ett lokalsamhälle samverkar och handlar med varandra, skulle kunna förse ett 50-tal människor med en stor del av deras livsmedelsbehov på ett ekologiskt hållbart sätt.

Folke Günther räknar med att hans miljösmarta omställningsgård ska ge två eller tre gånger så mycket energi i form av produkter som insatsen är av naturresurser, vilket är mer än hos ett genomsnittligt svenskt jordbruk.