Flera drabbade av tvivelaktiga elbolag

Det är inte bara Sune Bertilson som har drabbats av KR Energiförvaltnings tvivelaktiga affärsmetoder. Enligt LRF Samköp kan man även sätta frågetecken för en del etablerade aktörer.

Mårten Nilsson, VD för LRF Samköp, planerar att gå vidare rättsligt beträffande KR Energiförvaltning och tillhörande bolag Nordisk Krafthandel och Axilia.
Mårten Nilsson, VD för LRF Samköp, planerar att gå vidare rättsligt beträffande KR Energiförvaltning och tillhörande bolag Nordisk Krafthandel och Axilia. FOTO: PRIVAT

Åtminstone ett 20-tal kunder har kontaktat LRF Samköp om vad de betraktar som bedrägeriförsök från KR Energiförvaltnings sida. Det handlar om gamla fullmakter som har överlåtits utan kundens godkännande och för andra ändamål än de ursprungligen var avsedda för.

– När det gäller elhandelsbranschen finns en glidande skala över hur seriöst man väljer att arbeta. KR Energiförvaltning med tillhörande bolag är utan tvekan det mest extrema fallet, säger Ingela Larsson, marknadsansvarig på LRF Samköp.

Kontaktar medlemmar

För att uppmärksamma problemet har LRF Samköps VD Mårten Nilsson gått ut i ett mejl till alla anställda i LRF-koncernen. Motsvarande kommer att skickas till de 40 000 medlemmar som LRF Samköp har tillåtelse att kommunicera med. De cirka 3 000 kunderna i Bondens El kontaktas särskilt i form av ett nyhetsbrev.

– Vi för en logg över alla kontakter där kunden upplever att den utsätts för någon form av oetiskt beteende. När det gäller de som drabbats av KR Energiförvaltning undersöker vi hur vi kan gå vidare rättsligt och om det finns grund för polisanmälan, berättar Mårten Nilsson.

2 500 i månadsavgift

LRF Samköp startade Bondens El i juni förra året och har flera exempel på olika avarter. En LRF-medlem hade en månadsavgift på 2 500 kronor med uppsägningstid på tre år hos ett energibolag och medlemmen blev ignorerad när den vid två tillfällen försökte säga upp avtalet.

I ett annat fall skickade Bondens El in en fullmakt flera månader innan kundens avtal skulle löpa ut men elhandelsbolaget agerade inte förrän ett nytt avtalsår hade inletts. Andra elbolag bekräftar inte att de har tagit emot fullmakten och vill inte svara på vilken dag ett visst elavtal går ut.

Lovar lägre pris

– Vi har också fått ganska många synpunkter på Vattenfalls försäljningsmetoder. Kunder som bytt till oss får erbjudande som garanterar 1,4 öre lägre pris än vårt vilket är svårt att utlova med tanke på att vi har ett rörligt pris, säger Ingela Larsson.

Det har under längre tid funnits cirka 120 elhandelsbolag i Sverige varav ungefär 25 bolag står för 70 procent av marknaden.

”Drunknar i fullmakter”

Enligt ett nätbolag som varit i kontakt med Land Lantbruk råder det för närvarande "en hysterisk fullmaktshärva" inom elhandelsbranschen.

”Vi drunknar i fullmakter och vi försöker så gott det går att kontakta kunden när vi ser något konstigt för att förvissa oss om att uppgifterna stämmer. Men vi missar säkert ett antal”, skriver en företrädare för bolagets kundtjänst.

LÄS MER: Sune polisanmälde elbolaget för bedrägeri

FAKTA: Titta inte bara på priset

Det krävs ingen licens för att driva elhandel i Sverige. Elhandelsbolagen är skyldiga att rapportera korrekta priser till Energimarknadsinspektionen som på sin hemsida ei.se erbjuder möjlighet till prisjämförelse med Elpriskollen.

Konsumentverket har konstaterat att kunder som blir kontaktade av försäljare i regel är mer missnöjda med sitt elavtal än de som själva har tagit kontakt med bolagen och jämfört erbjudanden.

Jämför inte bara priset utan granska även uppsägningstid och bindningstid. Konsumentverket anser att uppsägningstiden inte bör vara längre än en månad.

Kontrollera också vad som händer när ett kampanjavtal löper ut.