Fler beslut om nya bekämpningsmedel

Antalet ansökningar och beslut om godkännande av växtskyddsmedel och biocidprodukter ökade kraftigt i fjol, visar siffror från Kemikalieinspektionen.

FOTO: MOSTPHOTOS

Under 2017 fattade Kemikalieinspektionen 69 beslut om godkännanden av växtskyddsmedel, visar myndighetens egna siffror. Antalet ökade med 44 procent jämfört med 2016.

– Antalet beslut om bekämpningsmedel ökar kraftigt, samtidigt som vi fortsatt ser till att säkerställa ett starkt skydd för hälsa och miljö, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier, i ett pressmeddelande.

55 nya bifall

I 55 fall beslutade Kemikalieinspektionens om bifall för nya produktgodkännanden för växtskyddsmedel. Där ingår 25 ogräsmedel, 16 medel mot svampangrepp och åtta insektsmedel. Avslag skedde i ett fall, samtidigt som ansökningar har dragits tillbaka eller avvisats i 13 fall

Beslut fattades även i 93 fall efter ansökningar om förnyade produktgodkännanden för tidigare godkända växtskyddsmedel. Där bifölls 87 beslut och ett avslogs, samtidigt som fem drogs tillbaka eller avvisades. Utöver detta fattade Kemikalieinspektionen 14 beslut, med bifall avseende utvidgade produktgodkännanden inom mindre användningsområden för växtskyddsmedel som redan var godkända.

48 nya biocidprodukter

Vidare fattades 48 beslut avseende produktgodkännanden av biocidprodukter, en ökning med 20 procent. Där bifölls 32 produkter för tillgänglighet på den svenska marknaden, däribland åtta träskyddsmedel, fem båtbottenfärger och 17 medel mot skadedjur. Avslag skedde i ett fall, medan 15 ansökningar drogs tillbaka eller avskrevs.

Växtskyddsmedel och biocidprodukter

Växtskyddsmedel skyddar växter och växtprodukter i jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk mot exempelvis svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter. Biocidprodukter bekämpar skadliga organismer utan att vara klassade som växtskyddsmedel, exempelvis desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger.

LÄS OCKSÅ: Kemiskt växtskydd för tyska ekoodlare