Fler bin ett lyft för Honungsgården

För tio år sedan gick Monica Larsson från biodling på hobbynivå till yrkesnivå och startade ett eget företag på Bjärehalvön. Hon har stora framtidsplaner för samtliga delgrenar i verksamheten och hoppas att inom tre år räkna till 700 bisamhällen på gården.

Monica Larsson med företagets egenproducerade honung. Målet är att öka produktionen från cirka 15 ton till 30 ton per år.
Monica Larsson med företagets egenproducerade honung. Målet är att öka produktionen från cirka 15 ton till 30 ton per år. FOTO: STEFAN LINDBLOM/HELSINGBORGS-BILD

Nominerad till Årets Spjutspetsföretag 2021, finalist nummer 4

– Varje år bjuder på nya förutsättningar vad gäller väder och annat, man hinner aldrig bli uttråkad, det är ständigt nya utmaningar för att lyckas. Att vara biodlare är en livsstil som jag och min man trivs väldigt bra med, säger Monica Larsson.

Hennes företag heter följdriktigt Honungsgården på Bjäre. Fysiskt hör det hemma i en vit stengård i lugna Tockarp mellan Ängelholm och Båstad, nära Hallandsås och med åkrar på alla sidor. Maken och arbetskamraten Lars Larsson är den 13:e generationen på familjegården. Tillsammans har de två barn.

Monica Larssons intresse för bin väcktes tidigt. Hon är född i Rumänien där hennes far bedrev biodling.

– Som tonåring tvingades jag att hjälpa till, man vill inte jobba med sin far i den åldern, men jag blev ändå fascinerad, minns hon med ett skratt.

– När jag sedan flyttade till Sverige, träffade min man och såg den här fina gården och möjligheterna började vi med biodling i liten skala.

FAKTA: Honungsgården på Bjäre

Driftsform: Monica Larsson äger och driver enskild firma för det som gäller biodlingen. Hennes make Lars Larsson äger gården och driver enskild firma med inriktning på lantbruket. Makarna arbetar tillsammans.

Verksamhet: Storskalig produktion av bidrottningar, honungsproduktion (helautomatisk slunglinje), pollineringstjänster till lantbrukare samt generalagent för försäljning av bifoder och binäring.

Areal: 17 hektar åkermark som arrenderas ut samt 30 hektar skog. Honungsgården arrenderar i sin tur 10 hektar närliggande åkermark.

Odlar: Nektargivande blommor, till exempel turkisk klöver, lucern, alsikeklöver, cikoria, käringtand och blålupin, som attraherar honungsbin, humlor och fjärilar

Antal anställda: ingen ännu, men minst en anställd finns med i planeringen för nästa år.

Affärsfilosofi: ett långsiktigt perspektiv i biodlingen där ekonomisk lönsamhet och miljömässig hållbarhet går hand i hand.

Ekonomisk målsättning: stabil tillväxt med fortlöpande nya affärsmål.

Så lyckas du i biodlaryrket – Monica Larssons tips

Utbilda dig inom biodling och företagsekonomi.

Revidera affärsplanen varje år.

Ha en driftplanering och en bihälsoplan.

Arbeta efter en 3-årsplan.

Gör utvärdering och uppföljning på både biodlingssidan och ekonomisidan varje år.

Rådgivarkommentar Honungsgården

Monica Larsson med familj driver sedan cirka tio år Honungsgården på Bjäre, verksamheten bedrivs på den gård som varit i familjen sedan 13 generationer. Honungsgården är ett biodlingsföretag med inriktning på bidrottningsproduktion, försäljning av paketbin och avläggare, pollineringstjänster samt honungsproduktion.

Monica Larsson och hennes kollegor i branschen har stor betydelse för matförsörjningen i samhället, då vi är beroende av att det finns tillräckligt med bin, humlor och andra pollinerare.

Monica Larsson har med ett innovativt tänkande och ny teknik tagit biodlingen in i 2020-talet genom att utveckla sina produkter och våga satsa på sitt företag. Vi ser en stor tillväxtpotential även framåt för Monica Larsson och hennes bin.

Anna Lena Hansson, agronom, Ludvig & Co Ängelholm

Honungsgården på Bjäre

Omsättning

2017: 737 959 kronor

2018: 1 398 347 kronor

2019: 1 053 872 kronor

2020: 1 350 210 kronor

Omsättningsökning 2017-2020: 83 procent

Resultat efter avskrivningar 2020: 786 838 kronor

Vinstmarginal: 58 procent

Årets spjutspetsföretag

… arrangeras av Land Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna, Ludvig & Co och LRF Ungdomen.

… prisar företag med basen i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som är hållbara, framgångsrika och innovativa.

Företaget har utvecklats snabbt. I dag arbetar makarna med 480 bisamhällen. Monica Larsson har gesällbrev i biodlaryrket och en yrkeshögskoleutbildning med inriktning på både yrkesbiodling och företagsekonomi. Hon är också lärare och föreläsare i ämnet.

Målmedvetet har paret investerat i biodlingen med sikte på fortsatt expansion, en av de större investeringarna gjordes 2011-2013 då gårdens gamla grisstallar renoverades och anpassades till verksamheten.

Varje år produceras omkring 6 000 bidrottningar. En stor andel säljs till odlare på såväl yrkes- som hobbynivå. Drottningarna, med följebin, skickas med posten i rekommenderade försändelser. Kunderna kan också köpa och själva hämta puppor.

Efterfrågan på bidrottningar har ökat starkt i takt med att biodlarna i landet har blivit fler. Likaså är efterfrågan stor på paketbin och avläggare, det vill säga delar av ett bisamhälle med yngelramar och en bidrottning.

De som köper pollineringstjänster är både fruktodlare och fröodlare.

– Vi har ungefär 90 bisamhällen som transporteras till 40 hektar äppelodling i Jonstorp. Därefter körs bina till en odlare av ekologisk vitklöver. I mitten av augusti kommer bina hem till gården igen, berättar Monica Larsson.

Ett av hennes delmål är att inom tre år nå 700 bisamhällen och i samband med det att kunna utöka honungsproduktionen från dagens cirka 15 ton per år till 30 ton.

Honungen säljs till svenska grossister för att sedan hamna på livsmedelsbutikernas hyllor. Genom samarbete med Swedish Bee Company går även en del av honungen på export till Japan.

Den allra senast tillkomna delgrenen i företaget är samarbete med det rumänska företaget Dulcofruct, som producerar bifoder och binäring. Honungsgården på Bjäre är sedan början på året generalagent för försäljning av produkterna i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

– Alla de olika delarna i företaget är integrerade med varandra och bildar en helhet. Det går inte direkt att säga att en viss del väger tyngre än en annan.

– Grunden är en god bihälsa, det är en vikig del av hållbarhetsarbetet. Vi använder ekologiska metoder för att bekämpa virus och kvalster. En annan del är att hålla avstånd mellan utplacerade bisamhällen för att inte tränga undan vilda pollinatörer.

Monica Larsson tycker inte arbetet på kontoret med företagets ekonomi är betungande, tvärtom ger det omväxling till alla praktiska sysslor och nödvändig överblick. Lite skämtsamt beskriver hon sig själv som kontrollfreak.

– Jag har en väldigt strikt likviditetsbudget för varje månad. Varje år upprättar jag en finansiell plan med beräkning av kapitalbehovet i de olika grenarna och varje år aktualiserar jag också affärsplanen. Den är ett levande material med plats för nya idéer och anpassningar utifrån utvecklingen på marknaden i stort.

– Hela ekonomiarbetet är det verktyg som styr mot lönsamhet. Det krävs en aktiv omvärldsbevakning av sådant som regler och köpbeteende för att snabbt kunna parera när det uppstår förändringar. Jag har en revisor som gör bokslutet, allt annat gör jag själv, säger Monica Larsson.

LÄS MER: Här kan du läsa om 2021 års spjutspetsföretag