Fler insatser behövs för att stoppa campylobacter

Under sommaren ökar risken för campylobacter i kyckling. Nu fortsätter myndigheterna att syna problemet.

FOTO: ERIK KARLSSON

Under det senaste året har risken för att smittas av campylobacter varit ovanligt hög. Hösten 2016 rapporterades cirka 5–6 gånger så många sjukdomsfall som normalt. Problem inom delar av produktionen av kyckling i Sverige ligger bakom flera av utbrotten och nu när det blir sommar ökar risken för att bakterien tar fäste.

Kyckling i butik innehåller bakterier

Under maj månad har även Livsmedelsverket även utfört flera provtester på färsk kyckling i affärer som visat på höga halter av campylobacter.

– Vi vet att antalet fall brukar öka under sommaren. Därför håller vi extra koll på utvecklingen för att följa upp att branschens åtgärder får effekt, för det är mycket angeläget att den varaktigt kommer tillrätta med problemen, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Behövs starkare insatser

Smittskyddsläkaren Signar Mäkitalo i Gävleborgs län har tidigare i maj krävt att Sverige bör införa strängare lagstiftning för att få stopp på campylobacter. Fler smittskyddsläkare har även uttalat sig om att åtgärderna för att få stopp på bakterien har varit för svaga.

– Svensk färsk kyckling är en stor riskprodukt, säger Eva Lindhusen Lindhé, mittskyddssamordnade för Västra Götalandsregionen till Göteborgsposten.