Fler insekter gör bättre jordgubbar

Att bin och humlor är viktiga för att pollinera jordgubbsblommorna är inget nytt. Forskning från Lunds universitet pekar på att blommor som besökts av flera olika sorters insekter inte bara ger mer välformade och större jordgubbar med längre hållbarhet - gubbarna mognar också snabbare.

Lina Herbertsson, forskare vid Lunds universitet, har undersökt vad skillnaden är mellan jordgubbar som pollinerats ordentligt och sådana som inte har det.
Lina Herbertsson, forskare vid Lunds universitet, har undersökt vad skillnaden är mellan jordgubbar som pollinerats ordentligt och sådana som inte har det. FOTO: KENNET RUONA

– Dåligt pollinerade jordgubbar mognade ungefär en vecka långsammare än välpollinerade jordgubbar, berättar Lina Herbertsson, forskare vid Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet.

”Hundra olika pastiller i varje blomma”

Att skillnaden var så stor kan förklaras med jordgubbarnas biologi.

– Det finns flera hundra pistiller i varje blomma. När en pistill har pollinerats utvecklas den till en pytteliten nöt, vilket är de små prickarna på utsidan av jordgubben. Dess nötter producerar hormoner som gör att jordgubben sväller och mognar. Punkter som inte har pollinerats sväller inte upp och de blir röda senare än andra delar av jordgubben.

Hon fortsätter:

– Därför bildas gropar i dåligt pollinerade jordgubbar. Egentligen är det ju ganska logiskt att en jordgubbe med 300 små nötter mognar mycket snabbare än en jordgubbe med 50 små nötter.

Ingen nackdel att odlas nära rapsfält

Lina och hennes kollegor har testat resultatet dels hos jordgubbsplantor som handpollinerats och dels hos sådana som placerats ut i krukor. Experimentet visade bland annat att det inte är någon nackdel för bären att odlas nära rapsfält.

– Om man har en jordgubbsodling intill ett rapsfält behöver man alltså inte vara rädd för att insekterna ska sprida pollen mellan grödorna. Eftersom raps, som är en poppisgröda bland pollinerande insekter, blommar samtidigt som tidiga jordgubbssorter finns det risk för att pollinerarna flyger dit i stället. Därför är det möjligt att det behövs lite fler pollinerare för att säkerställa god jordgubbspollinering i närheten av raps.

Tidigare studier har visat att ju fler olika insekter som är inblandade i pollineringen desto bättre blir den. För odlare är det därför en god idé att locka till sig fler nektarälskande kryp.

– Eftersom de flesta odlare jag har träffat bara använder sig av honungsbin och humlor skulle jag nog vilja slå ett slag för att gynna solitärbina på plats. En kombination av olika insekter är det bästa för jordgubbspollineringen och solitärbin kan enkelt gynnas intill odlingen genom att man skapar boplatser för dem. Det finns en massa olika varianter på vildbihotell som inte behöver vara särskilt dyra, särskilt om man snickrar ihop dem själv. Många arter bor i marken och vill gärna ha lite öppen, sandig, solbelyst mark. Kan man skapa en sådan intill odlingen så kan man antagligen få fler solitärbin i odlingen på sikt, tipsar Lina Herbertsson.

LÄS MER: Rekordår för jordgubbar