Fler ska få möjlighet att ägna sig åt hästar

Sverige behöver en regering, men också kommuner som tar ridsporten på allvar och som aktivt arbetar för att möjliggöra alla fördelar som umgänge med hästar kan medföra, något som hittills har förbisetts, skriver Liberalerna.

Ridsporten i Sverige är en resurs som växer i betydelse, skriver Jakob Olofsgård och Elisabeth Elander.
Ridsporten i Sverige är en resurs som växer i betydelse, skriver Jakob Olofsgård och Elisabeth Elander.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Vi har nyligen sett nya internationella framgångar av svenska ryttare och många av oss är mycket förtjusta i hästar. Men ridsporten och umgänget med hästar har mer potential i samhället än vad de flesta vet. Liberalerna vill verka för att fler upptäcker de många fördelar som umgänget med hästar kan medföra.

Visste du att ridning är Sveriges största handikappidrott? Att ridning, eller bara möjligheten att umgås med hästar kan ha en positiv inverkan inom friskvård och rehabilitering för många människor och att intresset för hästunderstödda insatser inom hälsa ökar? Nu behöver vi:

Fler utbildningsplatser som erbjuder hästunderstödda insatser som ett tillägg till utbildning inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skola.

Fler utbildningsplatser för andra yrken relaterade till hästverksamhet, exempelvis veterinär.

Möjliggöra för utländska studenter att få tillbaka en del av utbildningsavgiften i form av bosättningsbonus eftersom Sveriges internationella framgångar lockar utländska studenter.

Idrott och föreningsliv ska vara öppna för alla människor, oavsett ålder eller bakgrund. Ridsporten glöms ofta bort då den av en del partier uppfattas som ett nöje för välbärgade. Liberalerna ser det inte så och vi anser dessutom att ridsporten har stor potential för förbättrad integration. Ridsporten har länge strävat efter att vara en sport för alla, under hela livet. Men integration genom ridsport har mött svårigheter med att nå ut till nyanlända och utrikesfödda människor.

De största utmaningarna är att många familjer inte har råd med idrott, eller vet om att möjligheten ens finns, det kan finnas språksvårigheter eller en förväntan att flickor och kvinnor ska ansvara för hushållsarbete istället för att idrotta. Om vi ska leva upp till Sveriges jämställdhetsmål så krävs det att både flickor och pojkar får möjligheten att idrotta. Ridsporten, som är en av Sveriges största ungdomsidrotter, och där kvinnor och män tävlar mot varandra i alla grenar utom voltige, är ett fantastiskt tillvägagångssätt för jämställdhetsarbetet. Vi vill:

Möjliggöra för fler projekt som riktar sig mot att hjälpa utrikesfödda människor med praktiska medel för att delta i ridsport.

Nå ut till alla grupper av barn och ungdomar om möjligheten att delta i idrott.

Se till att flickor och kvinnor inte hamnar efter i integrationsarbetet.

Öka det ekonomiska bidraget till Riksidrottsförbundet för arbete med integrationen så att fler ridskolor kan delta.

Umgänge med hästar ska alltid vara tryggt för både häst och människa. Det innebär att vi i varje kontakt med hästarna ska värna om deras välbefinnande och alltid arbeta aktivt så att inga djur far illa. Gärningar som plågar djur, oavsett om de är gjorda med avsikt eller grov oaktsamhet får inte ske. Liberalerna var därför med och införde brottsrubriceringen grovt djurplågeri, men fler åtgärder behövs och vi vill:

Utöka straffskalan och höja minimistraffet för brottet grovt djurplågeri.

Erbjuda korrekta utbildningar och erfarenhetsutbyten för människor som jobbar med djurtillsyn.

Ridsporten i Sverige är en resurs som växer i betydelse och som hittills inte har nått sin fulla potential som samhällsinsats. Sverige behöver en regering, men också kommuner som tar ridsporten på allvar och som aktivt arbetar för att möjliggöra alla fördelar som umgänge med hästar kan medföra, något som hittills har förbisetts. Nu är det hög tid för en modern hästpolitik som kan nyttjas för hästarnas välbefinnande och för människors välmående och samverkan.

Jakob Olofsgård (L), landsbygdspolitisk talesperson

Elisabeth Elander (L), hästpolitisk sakkunnig

LYSSNA: "Vi behöver införa sunt liberalt bondförnuft"

LÄS MER: Inför hästen är vi alla lika