Flest dödsolyckor inom jord- och skogsbruket

Under 2017 var skogs- och jordbruket de yrken som drabbades av flest dödliga arbetsolyckor. Arbetsmiljöverkets statistik visar att egenföretagarna var särskilt utsatta.

FOTO: MOA DAHLIN/MARI NÄLSÉN

Nyligen presenterades Arbetsmiljöverkets rapport med arbetsskadestatistiken från förra året. I sammanställningen ingår anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomsfall. En positiv tendens är en generell minskning av arbetssjukdomar bland både kvinnor och män. Under 2017 minskade dessa med 13 procent jämfört med föregående år.

Dödsolyckorna på jobbet ökar

Men när det kommer till arbetsolyckor med dödlig utgång visar statistiken på en viss ökning. 2017 inträffade i Sverige totalt 44 dödsfall orsakade av arbetsolyckor, vilket kan jämföras med 37 stycken under 2016. Endast tre av de rapporterade dödsfallen under 2017 var kvinnor. Den vanligaste orsaken till dödsolyckor på jobbet är förlorad kontroll av fordon.

Inom näringsgrenen jord-, skogsbruk och fiske rapporterades under fjolåret totalt in tolv dödsolyckor. Detta är en dubblering jämfört med både 2016 och 2015, då sex stycken personer ur yrkesgrupperna omkom vartdera år.

Egenföretagare särskilt utsatta

Samtliga avlidna under 2017 arbetade med skogs- och jordbruk eller jakt. Förra årets höga siffra gör de gröna näringarna till den mest olycksdrabbade yrkessektorn i rapporten. Andra utsatta näringsgrenarna var transport och magasinering med åtta dödsfall, samt byggverksamhet med sju dödsolyckor.

Egenföretagarna inom jord- och skogsbruk var särskilt utsatta förra året. Av de tolv dödsfallen 2017 var hela nio stycken egenföretagare. Denna dystra siffra sticker ut extra mycket i jämförelse med samtliga yrkesgrupper. Enligt rapporten var en klar majoritet av de omkomna egenföretagarna verksamma inom jord- eller skogsbruk, totalt avled elva egenföretagare under förra året.

FAKTA: Olyckor 2017

Under förra året avled totalt tolv personer som arbetade med jakt, jordbruk eller skogsbruk. Sex av dessa var män som arbetade med jakt eller jordbruk. Inom skogsbruket omkom fem män och en kvinna.

Källa: Arbetsmiljöverket

LÄS MER: Så ska färre dö i gröna arbeten

Brittiskt lantbruk en livsfarlig arbetsplats