Flexibla grindar ger flexibla lösningar

Flexibla och samtidigt stabila grindar på betongblock till nötdjur. Tobias Andersson vill att fler ska upptäcka hans praktiska lösningar och ställer därför upp i Teknikutmaningen. – Jag har tittat runt men inte sett något liknande ute på marknaden, säger han.

Tobias Andersson med det grindsystem han har tagit fram och som han nu tävlar med i Teknikutmaningen.
Tobias Andersson med det grindsystem han har tagit fram och som han nu tävlar med i Teknikutmaningen. FOTO: ANDERS LARSSON

En traditionell lösning för stallinredning är att borra fast stolpar i plattan och därefter skruva fast grindar på dessa, men ett vanligt problem är att stolparna med tiden angrips av rost. Något som även hände med stallinredningen på Sojdungs gård, i Fole på Gotland, för några år sedan.

– Det var inte alls kul, inredningen fungerade inte alls, säger Tobias Andersson.

På gården har han en dikobesättning med cirka 100 kor och köper även in kalvar från andra uppfödare, totalt blir det ungefär 600 djur på gården.

– 2017 började vi planera för ett nytt djurstall. Vi hade tröttnat på inredning som rostade sönder i växande ströbäddar, säger Tobias Andersson.

En 6 meter sektion med 2 grindar skapar 18 meter långa grindar.
En 6 meter sektion med 2 grindar skapar 18 meter långa grindar. FOTO: TOBIAS ANDERSSON

Han bestämde sig för att hitta en annan lösning. Förutom dikobesättning tillverkar Sojdungs också betongfundament, gjuter och bygger djurstallar åt andra och med erfarenhet från betongbranschen började tankarna sätta igång.

– Jag testade några olika prototyper innan jag kom fram till den slutgiltiga versionen som vi nu använder.

Nya stallet stod klart 2018 och där består inredningen helt av de framtagna grindmodulerna. De mobila inredningsmodulerna består av betongfundament, 6 meter långa och 50 centimeter eller 1 meter höga. Fundamenten har ingjutna hylsor där grindar sedan fästs in. Betongfundamenten gjuter de själva. Grindar köps in färdiga från BS Agro.

Flera grindmoduler kopplas enkelt samman till en fålla, något som är smidigt för att fånga djur på bete.
Flera grindmoduler kopplas enkelt samman till en fålla, något som är smidigt för att fånga djur på bete. FOTO: TOBIAS ANDERSSON

Valet av 6 meter valdes eftersom det är ett vanligt mått mellan bärande stolpar i byggnader och därmed passar de bra in i många stallar.

– Jag provade att gjuta fast grindarna direkt i betongblocken först, men det blev inte bra. Lösningen med ingjutna hylsor gjorde att det blev betydligt smidigare att frakta modulerna genom att dela på grind och block.

Så här ser de två storlekarna ut från sidan.
Så här ser de två storlekarna ut från sidan. FOTO: TOBIAS ANDERSSON

Hur konstruktionen används har också förändrats en del.

– Vi har provat att använda de lägre betongfundamenten på 50 centimeter i stallet, men ströbädden växte snabbt över dem, de var lätta och trycktes iväg eller började luta av trycket från bädden. Nu använder vi modulerna med 1 meter block i stallet. De lättare 50 centimetersblocken passar bättre till tillfälliga boxar och sätta upp fållor på bete.

– Jag har även tagit fram betongkrubbor, det vet vi att fler erbjuder, men lösningen med betongfundament och grindar i kombination har jag inte sett någon annanstans.

De 50 centimeter höga betongblocken med grindar passar bra ute på bete.

– Jag har tagit en 6 meters sektion och monterat på 6 meters grindar att vika ut åt vardera håll, då får man 18 meter med stabila grindar. Tar man med sig 4 sådana ut på bete har man en rejäl stabil fålla att fånga djur i.

Här syns tydligt skillnaden mellan de två storlekarna på grindarna.
Här syns tydligt skillnaden mellan de två storlekarna på grindarna. FOTO: TOBIAS ANDERSSON
Ett stall uppbyggt av de mobila grindarna.
Ett stall uppbyggt av de mobila grindarna. FOTO: TOBIAS ANDERSSON