Fluglarver - snart som proteinfoder

Slå två flugor i en smäll: Använd fluglarver som billigt proteinfoder och minimera risken för salmonella. Idén kan bli verklighet för svenska gris- och kycklinguppfödare redan 2016.

Insekter förknippas ofta som skadegörare i lantbruket. Men snart kan larver från den svarta soldatflugan utgöra proteinkällan i foderstaten för grisar och kycklingar. Bedömningen görs av forskare på SLU där den tropiska arten svart soldatfluga studeras noggrant.

– Vi tittar på om det går att använda fluglarver för att bryta ner gödseln och omvandla den till foder. Vårt mål är att konceptet ska kunna användas av bönder inom tre till fem år. Tekniken finns, nu försöker vi optimera processen, säger Björn Vinnerås, docent i kretsloppsteknik på SLU.

Eventuella äckelkänslor får skjutas åt sidan, trots allt är insekter en naturlig kost för minst en miljard människor i världen. FNs livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, slog dessutom nyligen fast att världens växande befolkning i större utsträckning behöver titta på insekter som både foder och föda. Att använda insekter som näringskälla är något som Björn Vinnerås tror att fler måste vänja sig vid.

– Det är en av de säkraste proteinkällorna. Inom lantbruket finns kanske den största vinsten, främst inom den ekologiska produktionen där det är ett intressant alternativ för äggproduktionen där det är svårt att hitta lokalproducerat foder.

Fördelen med den svarta soldatflugan är att den lever huvuddelen av sitt liv som larv och livnär sig på avfall.

– När larven ätit sig fet och det är dags för den att förpuppa sig så kryper den iväg för att söka upp en torr och mörk plats, så den är självskördande på det sättet, berättar Björn.

Därefter torkas fluglarverna och mals till foder som kan ersätta fiskmjöl i foderstaten. Av 100 kilo gödsel blir tio kilo till foder och 60 kilo kan användas som gödningsmedel.

Förutom att bli billigt proteinfoder så kom SLU-forskarna även fram till att fluglarverna kan ta bort salmonellasmitta. Forskarna har låtit larverna äta på kraftigt smittad gödsel. Efter bara ett par dagar försvann smittan till 99,9 procent.

Internationellt är både forskningen och den praktiska användningen långt framskriden, bland annat i USA och i flera afrikanska länder.

– Globalt sett är insekter vanlig mat och de är så enkla och snabba proteiner att tillverka. Jag tror det här är framtiden, säger Björn Vinnerås.

I Sverige har studier hittills endast bedrivits i laboratorium men forskarnas förhoppningar är att flytta ut studierna på praktiska lantbruk inom kort.

undefined