Glöm inte arbetsmiljön i stallbygget

I processen att bygga nya stallar prioriteras ofta det viktigaste sist - arbetsmiljön. På dagens föredrag på Elmia Lantbruk framhöll Anders Danielsson, ordförande för Säker Arbetsmiljö Sverige, att frågan behöver uppmärksammas mer.

Anders Danielsson, ordförande för Säker Arbetsmiljö Sverige, tycker att arbetsmiljön behöver komma högre upp på priolistan.
Anders Danielsson, ordförande för Säker Arbetsmiljö Sverige, tycker att arbetsmiljön behöver komma högre upp på priolistan. FOTO: ERLAND SGERSTEDT

Säkerhet och arbetsmiljön på gården är en av de viktigaste delarna i företagandet. Särskilt om verksamheten står och faller med en person, det framhöll Anders Danielsson, ordförande för Säker Arbetsmiljö Sverige och jurymedlem i tävlingen Smarta Stall, i dag, onsdag under ett föredrag på Elmia Lantbruk.

Enkelt och utan närkontakt i vinnarstallet

Under presentationen som handlade om säker arbetsmiljö presenterades delar av vinnarstallet för ungnöt i tävlingen Smarta stall. Några av de viktigaste parametrarna i vinnarstallets utformande var att det var lättarbetat, att många sysslor kunde utföras utan närkontakt med djuren och att det fanns goda möjligheter att lämna över arbetet till en ersättare genom det välutformade gårdskontoret.

– Särskilt gillar jag ströroboten och mansgångarna där man kan komma åt vattenkoppar och så vidare utan att gå in till djuren, sa Anders Danielsson.

LÄS MER: Antibiotikaresistens hotar arbetsmiljön

Kriterier för säker arbetsmiljö

Enligt honom är det fyra grundkriterier ett stall för köttras bör uppfylla för att möjliggöra en säker arbetsmiljö. Det måste finnas möjlighet att skilja från och fixera djur på ett säkert sätt, reträttvägarna måste vara många och man måste kunna lasta och lossa djur utan att utsätta sig själv för fara.

Går att göra i efterhand

Men det är inte för sent att höja arbetssäkerheten och förbättra arbetsmiljön på gården när stallet är byggt. Anders Danielsson menar att det bör ske systematiskt arbetsmiljöarbete minst en gång per år. Och att man i det arbetet först skapar sig en bild av de fysiska, psykiska och sociala arbetsförhållandena och utefter det gör en riskbedömning följt av åtgärd och uppföljande kontroll.

FAKTA: Tips inför bygget

1. Gör studiebesök.

2. Tänk igenom djurflödet redan på ritning.

3. Skapa förutsättningar för säker djurhantering - bygg så att du slipper onödig närkontakt.

4. Avsätt plats för en kommunikationstavla, det ska vara lätt att göra rätt.

LÄS MER: Digitala lantbruket i fokus på årets Elmia