Foderbrist efter tuff vallsäsong

Brist på foder efter långvarig torka tvingar lantbrukare att slakta kor i förtid.

"Att det blev så liten förstaskörd berodde på den kalla våren. Och att det blev så liten andraskörd var nederbörden som har uteblivit så gott som helt, säger lantbrukaren Sven-Olov Strand.
"Att det blev så liten förstaskörd berodde på den kalla våren. Och att det blev så liten andraskörd var nederbörden som har uteblivit så gott som helt, säger lantbrukaren Sven-Olov Strand. FOTO: PER GROTH

Sven-Olov Strand och Eva Nilsson driver mjölkgården Koten i Näshulta söder om Eskilstuna. Årets vallodlingssäsong har varit tuff för dem. Minimalt med nederbörd sedan försommaren och fram till nu har reducerat skörden kraftigt. Förstaskörden som brukar vara tagen första veckan i juni blev försenad ända in i juli.

– Att det blev så liten förstaskörd berodde på den kalla våren. Och att det blev så liten andraskörd var nederbörden som har uteblivit så gott som helt, säger Sven-Olov Strand.

Foder med bra kvalitet saknas

Det som fattas är framför allt foder med bra kvalitet till de 90 mjölkkorna. Till ungdjuren har de samlat ihop foder från olika håll i landskapet. Mycket av hoppet står nu till tredjeskörden som de räknar med att ta i slutet av september.

Lantbrukarna Sven-Olof Strand och Eva Nilsson utanför Eskilstuna har fått dåligt med vall på grund av torkan. Här tillsammans med barnbarnen Elvira 3 år och Nora 3,5 månader.
Lantbrukarna Sven-Olof Strand och Eva Nilsson utanför Eskilstuna har fått dåligt med vall på grund av torkan. Här tillsammans med barnbarnen Elvira 3 år och Nora 3,5 månader.

Även om de får in tredjeskörden räknar de med att en fjärdedel av fodret fattas när säsongen är slut vilket betyder att det förmodligen inte kan behålla kor som planerat.

– Man får anpassa koantalet om de inte är dräktiga och kanske slakta ut kor tidigare för att kunna övervintra, säger Eva Nilsson.

Slaktkö på tre månader

De har ringt för anmäla kor till slakt, men fick då beskedet att slaktkön var tre månader lång.

– Det är många i samma situation i hela Mellansverige, säger Eva Nilsson.

Nu hoppas de på att slakteriet ska prioritera dem som har minst foder.

Hur mycket de kommer att förlora rent ekonomiskt är svårt att överblicka i nuläget.

– Det är svårt att värdera allting. För det första blir det färre kor och mindre mjölk. Sedan har vi hämtat foder långt borta som kostar pengar att köra hem. Sedan kanske vi får sämre skörd nästa år på grund av att vi inte kan så lika mycket rågvete i höst.

Svårt för ekologiska bönder

Ett annat företag i trakten, Tre Bönder på gården Torp, har ekologisk produktion av nötkött. Där har vallskörden också torkat bort. Driftsledaren Lars Fursjö räknar med att 35 procent av dikornas foderbehov kommer att saknas även om han får in en viss mängd tredjeskörd. De har redan skickat 30 kor till slakt i förtid för att spara på fodret.