Förädla på bred front väl investerade pengar

Det har varit ett ljumt intresse för förädling i skogsbruket. Med den synen inom jordbruket hade vi svultit ihjäl för länge sedan, skriver Pär Fornling.

En av de främsta invändningarna mot hyggesfritt skogsbruk, med naturlig föryngring, är att man förlorar fördelarna med förädlade plantor, skriver Pär Fornling.
En av de främsta invändningarna mot hyggesfritt skogsbruk, med naturlig föryngring, är att man förlorar fördelarna med förädlade plantor, skriver Pär Fornling. FOTO: TT

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Genom en kraftsamling kan det om något årtionde finnas björkplantor som växer 50 procent bättre än de bästa björkarna utan förädling. Dessutom har de nya träden mycket högre kvalité.

Det enda konstiga med kraftsamlingen är att den inte gjorts tidigare. Visserligen bygger den på en del nya forskningsresultat, men i vanlig ordning är pengarna begränsningen.

Nu ökar resurserna till fyra miljoner kronor om året. I den summan ingår grundläggande forskning om att kartlägga DNA, få träden att blomma tidigt och att bygga växthus.

Fram till dagens lyft investerades under en miljon kronor om året. Det är förvånansvärt lite pengar i relation till kommande vinster. En bättre beskrivning är att kalla begränsningarna för dumsnåla.

De flesta lövträd förädlas inte alls. För några år sedan fick Skogforsk avslag på ett program att förädla 10 arter av lövträd till en kostnad av 2,5 miljoner kronor om året.

Det är utmärkt att det nu börjar hända saker, men det borde gjorts tidigare.

För gran och tall är det annorlunda, men på det hela taget har det varit ett ljumt intresse för förädling i skogsbruket. Med den synen inom jordbruket hade vi svultit ihjäl för länge sedan.

När förädlade granplantor till att börja med växte ett fåtal procent bättre kunde man kanske tycka att det inte hade så stor betydelse. Nu handlar det om 30 procent för de bäst förädlade granarna.

Tillväxt är inte allt. Kvalitén förbättras och träden blir tåligare. Inom en någorlunda nära framtid bör det finnas förädlade granar som är resistenta mot rotröta och en ny generation askar är på gång, som tack vare förädling står emot askskottsjukan.

En av de främsta invändningarna mot hyggesfritt skogsbruk, med naturlig föryngring, är att man förlorar fördelarna med förädlade plantor. Och när man förlorar växtkraft förlorar man ekonomiskt värde och klimatnytta. Nackdelarna blir förstås större ju längre förädlingen kommer.

En annan aspekt, som lyfter fram betydelsen av förädling inom landet, är risken för att importerade plantor för med sig skadegörare. Det gäller också fröer. När fröet grott och vuxit upp till ungskog kommer angreppen. Förmodligen är importerade fröer förklaringen till utbrotten av diploida, som dödat flera bestånd av tallskog. Om fröerna är importerade måste de i alla fall säkerställas genom någon form av behandling.

Ett verktyg för att utveckla förädlingen är genom medvetna kunder, vilka ställer krav när det dags att handla plantor. Och motverkar dumsnålhet.

LÄS MER: EUs miljöutskott skjuter sig själv i foten