Föreningarna behöver både kvinnor och män

Det behövs fler kvinnor i styrelserna inom det gröna näringslivet. Vi är många runtom i Sverige som förväntar oss det, skriver Södras ordförande Lena Ek i en uppmaning till valberedningarna.

Det finns många kvinnliga företagare i skogsbranschen, med beslutskraft, kunskap och kapital, skriver Lena Ek.
Det finns många kvinnliga företagare i skogsbranschen, med beslutskraft, kunskap och kapital, skriver Lena Ek.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Jag undrar hur många gånger jag svarat i telefonen och en glad mansröst har sagt:

-Tjena, tjena, har du chefen inne?

Förra året ägde 316 691 personer skog i Sverige. Av dem var 38 procent kvinnor. Det finns alltså väldigt många kvinnliga företagare i skogsbranschen. Det är företagare med beslutskraft, kunskap och kapital.

Vi är alla väldigt olika. När Södra skogsägarna funderar över hur våra snart 53 000 medlemmar ser ut, finns alla olika kategorier representerade. De självverksamma äger och sköter sin egen skog, funderar över både bokslut och balansräkning, investeringar och framtidsplaner. Men det finns också de som jobbar delvis med annat och har sin gård för boende och glädje, utan att vara helt beroende av skogen för sin försörjning. Vi har också en grupp medlemmar som arbetar långt borta från sin skog, med något helt annat. Detta gäller både män och kvinnor.

Avståndet mellan boende och den ägda skogen har inte ett dugg att göra med engagemang eller kunskap i skogsfrågor. Det går att vara IT-expert i Kalifornien och följa vad som händer med granbarkborren i minsta detalj i dagens läge. Med gröna skogsbruksplaner och dagens teknik går det att följa precis vad som behöver göras - och hur och när det ska ske.

En sak har dock alla familjeskogsbrukare gemensamt - nyttan av att vara med i en skogsägarförening. Det gäller oavsett om man behöver rådgivning, skogsbruksåtgärder eller någon som försvarar ägande- och brukanderätt i näringspolitiken. Våra föreningar behöver vara både robusta och flexibla. Vi behöver förstå vad som behövs hemma på de olika gårdarna och rusta föreningen med kompetenta och intresserade förtroendevalda för att klara framtidens utmaningar. Då behövs också förtroendevalda med olika erfarenheter och kompetenser. Både kvinnor och män.

Smarta valberedningar börjar sitt arbete dagen efter ett årsmöte eller en stämma. Då finns möjligheter att kartlägga vad som behövs och hitta de personer som behövs. Men både du och jag vet att det händer att en valberedning någonstans i Sverige börjar jobba veckan innan årsmötet, med känt resultat. Så nu är det dags att på allvar förbättra representativiteten. Vi är många kvinnor i olika positioner runtom i Sverige som förväntar oss det. Så kanske vi i stället kan mötas av:

-Tjena, tjena, jag säljer skördare. Är det dig jag ska tala med? Eller "tjena, tjena, jag sitter i valberedningen för ett skogsbruksområde i Södra skogsägarna. Är det dig jag ska tala med?

Lena Ek,

ordförande Södra skogsägarna

LÄS MER: ”Skogsnäringen behöver fler kvinnor”

LÄS MER: Sexistiska kalendern visar att mycket jämställdhetsarbete återstår