Formas ger akutbidrag för att studera granar

Formas ger 677 000 kronor till forskning för att studera motståndskraften hos granar, som under 2018 drabbades hårt av torka och granbarksborrar.

I ett nytt projekt ska forskarna ta vara på möjligheten att samla in data om hur trädens motståndskraft har påverkats av fjolårets torka.
I ett nytt projekt ska forskarna ta vara på möjligheten att samla in data om hur trädens motståndskraft har påverkats av fjolårets torka. FOTO: ISTOCK

I stället för att göra dyra torkexperiment i äldre granskog ska forskarna på Lunds universitet samla in data om hur trädens motståndskraft har påverkats av den verkliga torkan. Det varma och torra vädret 2018 försvagade träden, och dessutom möjliggjorde den att två generationer av granbarkborrar hann utvecklas under samma år.

Vill skapa tåligare granar

För att kunna genomföra arbetet snabbt får de ett akutbidrag från det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling, Formas. Förhoppningarna är att studien kan ge ett bra underlag för att skapa mer motståndskraftiga skogar i framtiden.

– Det finns en unik chans att genomföra den här typen av studier precis nu året efter torkan. Efter stora naturliga händelser går det ofta att hämta mycket kunskap som gör oss starkare inför framtiden, säger Magnus Tannerfeldt, forskningssekreterare på Formas, i ett pressmeddelande.

Undersöker också blånadssvampens påverkan

Granbarkborrarna sprider dessutom blånadssvamp, som förvärrar situationen. Forskning behövs för att undersöka om trädens motståndskraft mot blånadssvamp är påverkade året efter torka, och om det går att anpassa skogsbruket genom till exempel förädling och val av plantsort.

– Projektet kommer att bidra till bättre förståelse för hur ett förändrat klimat kan påverka risken för angrepp av granbarkborre i framtiden, säger Anna Maria Jönsson, projektledare och professor vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap på Lunds universitet.

LÄS MER: Miljonregn över skoglig forskning

LÄS MER: Stort intresse för skogsskötselrapport