Försiktig noggrannhet och smarta investeringar lönar sig för spjutspetskandidaten Lilla Vreta

På väg mot sin femte egna skörd kan växtodlaren Erik Söderlund för första gången pusta ut. Trots en tuff start som lantbrukare har han lyckats skapa lönsamhet, mycket tack vare framgångsrika grannsamarbeten. Nu är han, 29 år gammal, en ovanligt ung finalist i Årets spjutspets.

FOTO: PER SANDBERG

Vårkornet har kommit upp jämnt i de karaktäristiska raderna efter en Väderstad Seed Hawk-direktsåmaskin och rapsen står i full blom denna vår, då väderleken tajmat nästan overkligt perfekt.

– Ja det känns nästan lite tråkigt, skrattar Erik Söderlund, halvt på skämt, när vi träffas vid den gula mangårdsbyggnaden på Selaön i Stallarholmen vid Mälaren, där han brukar 320 hektar växtodling.

FAKTA: Lilla Vreta

Drivs av: Erik Söderlund.

Areal: Totalt 365 hektar. Brukar 320 hektar åkermark, varav 102 hektar eget, 45 hektar skog, 142 hektar arrenderad åkermark.

Jordart: Blandade, mestadels lättlera.

Inriktning: Konventionell växtodling varav 80 procent direktsådd (Väderstad Seedhawk)

Anställd: Ingen fast anställd, har maskin- och växtodlingssamarbeten med grannar och F-skattare vid behov i arbetstoppar under vårbruk och skörd.

Grödor 2020: 125 hektar höstvete (n+), 100 hektar vårkorn, 30 hektar raps (sista året på grund av högt vilttryck), 20 hektar träda (varav 16 hektar är bruten Salix), 34 hektar vall och beten.

System: Direktsådd med Väderstad Seed Hawk. Sprutar med glyfosat efter skörd på hösten och innan sådd på våren, harvar efter vårsådden.

Lagring och försäljning: Lagringskapacitet för 500 ton. Säljer det mesta av spannmålen via Lantmännen, hö till hästägare.

Maskinsamarbete: Fyra traktorer om är inlagda i Logmaster som registrera tid och bränsle per skifte.

Övrig verksamhet: Uthyrning av två bostadshus + två stall (för hästar i lösdrift).

Ansvarade för gården som 21-åring

Här på Lilla Vreta har han vuxit upp med sin far och två halvsyskon, sedan hans mamma gick bort i cancer när han var 1,5 år gammal. Även hans far avled plötsligt i hjärtinfarkt 2013. Erik Söderlund fick tidigt ta ansvar för gården, då 21 år fyllda.

– Det var väldigt tufft och helt oväntat.

Drömmen om en lantmästarexamen kunde dock förverkligas, tack vare att en av hans grannar, lantbrukaren Dan Jonsson, arrenderade växtodlingen under de två studieåren då gården drevs som ett dödsbo.

FOTO: PER SANDBERG

Framgångsrik grannsamverkan

Det första Erik Söderlund gjorde efter examen i juni 2015 var att gå till banken för att lösa ut halvsyskonen och ta över lånen. Det andra var att investera nystartstödet på 250 000 kronor från Jordbruksverket i en New Hollandtröska 8060, som han nu äger tillsammans med en annan granne och nära samarbetspartner, Ove Sundqvist.

– Jag var väldigt uppstressad det första året. Köra traktor kunde jag, men det är ju en sådan liten del av lantbruket.

Sedan dess har gården vuxit med arrenden, förvärv och maskinsamarbeten. En av investeringarna gjorde han våren 2018, precis innan torkan som skulle ta halva skörden.

”Lyckades få ihop det utan att låna till insatserna”

Det var en ekonomibyggnad som han renoverade till stall för att hyra ut, och tillhörande skog- och åkermark på åtta hektar. Snabbt insåg han att likviditeten inte skulle hålla fram till nästa år. Direkt efter skörden tog han därför jobb som smed.

– Jag lyckades få ihop det utan att låna till insatserna, men det var riktigt jobbigt. Jag var inte en så rolig sambo då, säger han.

Jordarna på Lilla Vreta består mest av lättlera. Det är svårt att få tag på djurgödsel i denna del av Sörmland, därav fosforbrist. I framtiden vill Erik Söderlund få in en nischgröda i växtföljden, alternativen är få då vilttrycket på ön är högt från vildsvin och hjort. Där ser han mellangrödor som en möjlig ljusning.
Jordarna på Lilla Vreta består mest av lättlera. Det är svårt att få tag på djurgödsel i denna del av Sörmland, därav fosforbrist. I framtiden vill Erik Söderlund få in en nischgröda i växtföljden, alternativen är få då vilttrycket på ön är högt från vildsvin och hjort. Där ser han mellangrödor som en möjlig ljusning. FOTO: PER SANDBERG

2019 blev däremot gynnsamt, med avkastningsnivåer över medel på 7,5 ton per hektar i snitt på höstvetet. Även 2020 har startat lovande. I år har han valt att direktså hela arealen.

En begränsning på gården är lagringskapaciteten som i dagsläget rymmer 500 ton, och som Erik Söderlund planerar att bygga ut i ett flexibelt planlager som kan fungera som maskinhall på vintern.

Under torkan 2018 tog Erik 647 ton, 2019 1400 ton. Han försöker ha lagret på 500 ton fullt efter skörd, resten skickar han direkt i skörd. En del är terminssäkrat, resten är polavtal 1 där Lantmännen står för försäljningen.

FAKTA: Eriks Söderlunds tips för att lyckas som nystartad lantbruksföretagare

1. Ta det lugnt. När du är du är nystartad - försök att inte stressa upp dig för mycket och gör inte allt gå en gång.

2. Kopiera. Gör ungefär som det har gjorts på gården tidigare. Sedan kan du göra förändringar på sikt.

3. Satsa klokt. Tokinvestera inte under de första åren. Se till att först få koll på din skördenivå.

4. Samarbeta med grannar. Det sparar både tid, pengar och ger kunskap. I bland får du kompromissa, men i bästa fall kan det gynna båda parter.

5. Planera. Ha en långsiktig plan men kom ihåg att du får förbättra små steg i taget.

6. Prioritera fritid. Hitta glädje i annat utanför lantbruket.

Sprider riskerna

Företagsstrategin är att växa långsamt och att försöka sprida riskerna.

– Jag är extremt försiktig, jag vill betala alla insatser direkt. Sedan får jag se om det blir någon krona över.

Vändpunkten kom i våras, då insikten kom krypande att han faktiskt börjar greppa bondeyrket.

– Det slog mig att det här är min femte egna skörd, jag är inte nystartad, och är inte rädd för något längre.

GPS-utrustning, markkartering, N-sensor för att mäta kvävebehovet och logmaster för att dokumentera arbetstid och bränsleåtgång. Tekniken är ett verktyg, men växtodlingen är drivkraften för Erik.
GPS-utrustning, markkartering, N-sensor för att mäta kvävebehovet och logmaster för att dokumentera arbetstid och bränsleåtgång. Tekniken är ett verktyg, men växtodlingen är drivkraften för Erik. FOTO: PER SANDBERG

En stor del av framgången och som han gärna vill lyfta fram är sina mentorer och goda grannar, Dan Jonsson och Ove Sundqvist.

Han samarbetar med Ove Sundqvist under skörd, och resten av året delar han på drift av maskiner och arbetskraft med Dan Jonsson.

Målet att tajma rätt

Nu satsar Erik Söderlund på att bygga upp en stabil ekonomisk buffert. Målet är inte att växa så mycket mer i storlek utan att pricka tajmingen på det han har.

– Jag vill verkligen hinna med att plocka sten och flyghavre, det sätter begränsningen på storleken. Ett steg upp i storlek kräver dessutom mer folk.

Erik Söderlund tänkte som ung satsa på musiken, men tänkte att "det kan jag ju hålla på med iallafall". Han har en stående reptid med det egna bandet "Kassetten" på övervåningen i huset varje tisdag, oavsett årstid. Bandet spelar just nu en kombination av bluegrass, country och pop och har ett par spelningar i månaden (när det inte är Corona).
Erik Söderlund tänkte som ung satsa på musiken, men tänkte att "det kan jag ju hålla på med iallafall". Han har en stående reptid med det egna bandet "Kassetten" på övervåningen i huset varje tisdag, oavsett årstid. Bandet spelar just nu en kombination av bluegrass, country och pop och har ett par spelningar i månaden (när det inte är Corona). FOTO: PER SANDBERG

FAKTA: Nyckeltal för Lilla Vreta

Omsättning 2016: 2 272 510 kronor.

Omsättning 2017: 3 465 220 kronor.

Omsättning 2018: 2 820 804 kronor.

Omsättning 2019: 3 490 226 kronor.

Omsättningsökning 2016-2019: 53 procent.

Resultat efter avskrivningar 2019: 682 172 kronor.

Vinstmarginal: 20 procent.

Motivering för Lilla Vreta:

Erik Söderlund är en sann förebild och ett gott exempel på när unga energiska människor med stöd av äldre kolleger satsar på att en framtid i de gröna näringarna.

Att med så få års erfarenhet bygga upp en förhållandevis stor verksamhet med bra resultat kräver att man har kontroll över hela linjen, kunskap, nätverk och en stor drivkraft.

Eriks målsättning att ständigt utveckla företaget, hans sätt att inkludera hållbarhet i verksamheten, och hans innovativa tankar och idéer gör honom till en bra kandidat för det som Årets spjutspets representerar.

Även Eriks framtidstankar om att kunna förädla gårdens produkter, båda vad gäller spannmål och specialgrödor, gör att framtidsutsikterna för hans företag borde vara goda.

Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank