Forskare i djurvälfärd positiva till utegångsdjur

Nötkreatur och får kan hållas utomhus utan att djurens välfärd äventyras. Det konstaterar SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd i ett yttrande till Jordbruksverket.

Det finns flera fördelar med utegående djur, enligt SLUs vetenskapliga råd för djurskydd.
Det finns flera fördelar med utegående djur, enligt SLUs vetenskapliga råd för djurskydd. FOTO: URBAN BRADHE

I dag är det tillåtet att ha utegående djur, det vill säga djur som går ute minst halva dygnet under årstider då det inte sker någon betestillväxt, om de har tillgång till ligghall.

Genom att vara med i Sveriges Nötköttsproducenters kontrollprogram kan nötkreatur hållas ute utan ligghall. Samma möjlighet ges inte för får.

Förekommer utomlands

Att nötkreatur och får hålls utomhus förekommer i stora delar av världen och ofta på platser med ett bistrare klimat jämfört med södra och mellersta Sverige.

Trots det har det funnits en tveksamhet till om djurvälfärden kan säkerställas hos utegående djur utan ligghall.

Att djur går ute vintertid förekommer på många andra ställen i världen, exempelvis norra USA och Kanada.
Att djur går ute vintertid förekommer på många andra ställen i världen, exempelvis norra USA och Kanada. FOTO: ISTOCK

Fördelar med utevistelse

På begäran av Jordbruksverket har SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd sammanställt forskning om faktorer som är viktiga för djurvälfärden hos utegångsdjur, både med och utan ligghall.

Enligt rådets bedömning finns det flera faktorer som talar för utevistelse. Att djuren generellt sett är friskare med bättre klövhälsa och mindre problem med parasiter såsom löss är några exempel. Dessutom mår djuren bra av att få röra på sig.

Vuxna djur klarar vintern

– Det man kan vara orolig för är hur de klarar sig vid stark blåst, regn och låga temperaturer. Men det finns inga belägg för att vuxna djur ska lida under svenska vinterförhållanden, säger veterinär Jan Hultgren, institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid SLU och en av författarna till yttrandet.

– Däremot är nyfödda, sjuka eller svaga djur känsliga. Därför är det olämpligt att förlägga kalvningar eller lamningar ute under den kallaste delen på året, fortsätter han.

Jan Hultgren, veterinär vid SLU och en av författarna till yttrandet.
Jan Hultgren, veterinär vid SLU och en av författarna till yttrandet. FOTO: SLU

Jordbruksverket tar det vidare

Jan Hultgren kan inte svara på hur utsikterna för en lagändring ser ut.

– Vi har gjort ett slags riskbedömning om vad som är känt vetenskapligt. Sedan är det upp till Jordbruksverket att formulera förslag till lagstiftning baserat på detta.

Rådet konstaterar även att det finns behov av mer forskning i frågan om djurvälfärd hos utegångsdjur.