Forskarlarm: klimatförändringarna ger fler och hungrigare insekter

Skördebortfall till följd av skadeinsekter tros bli vanligare i framtiden. Sverige kan höra till de länder som enligt nya forskarrön kan komma att drabbas värst.

Bladlöss på vete.
Bladlöss på vete. FOTO: IBL

Insekter gillar värme och när temperaturerna stiger på grund av den globala uppvärmningen kommer insekterna att frodas även i tempererade klimat som tidigare inte varit så fördelaktiga för dem.

Ökande angrepp

Det är i högsta grad ett hot mot vår livsmedelsförsörjning. Forskarna, som publicerat sina resultat i den prestigefulla vetenskapliga tidsskriften Science, har med hjälp av bland annat klimatmodeller beräknat hur allvarliga angrepp skadeinsekter kommer att göra på de tre viktigaste livsmedelsgrödorna: vete, majs och ris. Angreppen på vete kan öka med minst 75 procent till år 2050 spår forskare.

Större skördebortfall

Dessa grödor står tillsammans för 42 procent av energin mänskligheten sätter i sig. Framtidsscenariot som målas upp ser inte ljust ut. För varje grad den globala medeltemperaturen stiger kommer skördebortfallet att öka med 10 -25 procent.

Förökar sig snabbare

Anledningen är att insekternas ämnesomsättning ökar och de äter mer när det är varmt. Även hastigheten med vilken de förökar sig kommer att snabbas på av ett varmare klimat, men den utvecklingen är mer komplicerad. Tropikerna kommer inte att drabbas lika hårt eftersom temperaturerna där redan är nära det optimala för insekterna.

Varma områden klarar sig bättre

Det kan till och med bli så att förökningstakten minskar eftersom det helt enkelt blir för varmt. Situationen i de bördiga tempererade jordbruksområdena på norra halvklotet ser däremot ut att bli besvärlig eftersom temperaturerna här också kan komma att närma de vid vilka insekterna förökar sig snabbast.

Klarar sig under vintern

Färre insekter kommer också att stryka med under vintern. Det är dåliga nyheter eftersom det är här vi hittar några av de länder som producerar mest spannmål som USA, Frankrike och Kina.

Även om det uppsatta målet på 2 graders uppvärmning hålls kommer insekter att orsaka globala skördebortfall på 31 procent för majs, 19 procent för ris och 46 procent för vete.