Förslag ska underlätta skatteregler för företagare

Reglerna för beskattning av enskilda näringsidkare ska bli enklare. Det föreslår en utredning som presenterades i september. Expansionsfonder föreslås ersättas med utökad möjlighet till periodiseringsfonder och reglerna om positiv räntefördelning ändras.

I december 2019 tillsattes en utredning med uppdrag att göra det enklare att starta och driva enskild näringsverksamhet och underlätta för enskilda näringsidkare att undvika oavsiktliga fel.

– Utredningen föreslår ändringar av ordningen för räntefördelning och för företagssparande i periodiserings- och expansionsfonder. Det är mycket positivt och innebär ett mer naturligt system för företagaren där intäkter, kostnader och företagssparande hålls ihop som i ett aktiebolag, säger Urban Rydin, skattechef på Ludvig & Co och som har representerat LRF i utredningen.

Sedan kan kvarvarande vinstmedel tas ut som kapitalinkomst genom räntefördelning eller som arbetsinkomst genom inkomst av näringsverksamhet. Även återförda fonder kan räntefördelas om underlaget räcker till. Vidare ökar avsättningsmöjligheterna till fonderna. Ändringen talar också för att dagens krångliga uträkning av sjukpenninggrundande inkomst kan slopas. Även den negativa räntefördelningen och reglerna om särskild post slopas.

En annan förändring är att tidpunkterna för då kapitalunderlagen för räntefördelning och expansionsfond bestäms blir gemensam vid årets utgång - något som är positivt, enligt Urban Rydin eftersom det medför att även nystartare kan få räntefördelning under startåret.

– I dag får positiv räntefördelning bara göras om kapitalunderlaget överstiger 50 000 kronor. Denna regel tas nu bort. Det är positivt eftersom sparad räntefördelning som övertas i samband med generationsskifte nu alltid kan utnyttjas, säger Urban Rydin.

Utredningen föreslår att reglerna om expansionsfond slopas och att avsättningen till periodiseringsfonder ökar - från dagens sex till tio år - en slags förlängd skattekredit.

– Detta har näringslivets experter i utredningen motsatt sig, bland annat då den föreslagna nivån för periodiseringsfond på 40 procent anses för låg och medför att 60 procent av vinsten alltid ska slutbeskattas. Inte heller den utökade tidsperioden räcker - den är för kort för många investeringar. I dag kan man sätta av 1,8 årsvinster (6 år x 30 %) - med förslaget 4 årsvinster (10 år x 40 %). Det känns inte rimligt med den typen av så stora latenta skattebetalningar. Det är därför bättre att behålla dagens expansionsfond då alternativet inte är enklare än dagens regler, anser Urban Rydin.

I grunden tycker han att utredningens förslag är bra.

– Men de är inte tillräckliga för att ge den kraftiga förenkling som januariavtalet avsåg, säger Urban Rydin som vill ha fler förenklingar i reglerna för skogsavdrag.

Utredningen om förenklade skatteregler

Avsättning till expansionsfond slopas.

Avsättning till periodiseringsfond utökas och förlängs. 

Reglerna om positiv räntefördelning kvarstår men beräkningen av storleken på underlaget att räntefördela, det så kallade kapitalunderlaget, förändras.

Reglerna om negativ räntefördelning slopas. 

Turordningsregler i skatteberäkningen gör att hela resultatet kan fördelas bort genom att nyttja både avsättning till periodiseringsfond och räntefördelning.