Första bilden på nya planteringsmaskinen

undefined

Planteringsmaskinen Plantma X.
Planteringsmaskinen Plantma X. FOTO: SVENSKA SKOGSPLANTOR

För ungefär ett år sedan blev det klart att Sveaskog och Svenska Skogsplantor, i samarbete med Grangärde Konsult och Innovation AB, skulle damma av den 25 år gamla planteringsmaskinen Silva Nova.

Nästa fas

Nu är projektet bara några veckor från tester i fält och den förts bilden av prototypen Plantma X går nu att beskåda. Arbetet med den kommande planteringsmaskinen går nu in i nästa fas.

– Det är endast ett fåtal komponenter kvar att montera och senare i november börjar fälttester, säger Roger Johansson.

I drift våren 2020

Den första prototypen av planteringsmaskinen är planerad att tas i drift under våren 2020 då den kommer att markbereda och plantera ungefär 400 hektar på Sveaskogs marker i södra och norra bergslagen. Under sommaren kommer Plantma X att operera i södra Norrland och i Västerbotten.

– Att utveckla den här planteringsmaskinen är ett stort steg mot att förbättra effektiviteten och lönsamheten inom föryngringsverksamheten, avslutar Roger Johansson.

Två operatörer

Den nya prototypen kräver, precis som Silva Nova, två operatörer. En förare som kör maskinen och markberedaren samt en som sköter planteringen. Målet är dock längre fram att helt automatisera själva planteringsmomentet.

Förbättrad teknik

Innovatören Stig Linderholm, ägare till Grangärde Konsult och Innovatio, har tidigare berättat för Land Skogsbruk att tekniken ska förbättras med dagens moderna sensorer, hydraulik och konstruktionsmaterial.

Bättre plantmatning

Maskinen bedöms till exempel kunna bli snabbare med lättare komponenter i planteringsarmarna. Stig Linderholm menade då att plantmatningen var Silva Novans svaga punkt men att plantmatningen har potential att förbättras med moderna sensorer.

LÄS MER: Sveaskog utvecklar maskin för plantering – Silva Nova gör comeback