Fortfarande chans att söka lantbruks- och skogsutbildningar

Den som vill bli agronom eller jägmästare men har missat att anmäla sig till höstens program har fortfarande en chans. På flera av SLU:s utbildningar med inriktning mot lantbruk och skog finns platser kvar.

Kristina Julin framför huvudentrén till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala.
Kristina Julin framför huvudentrén till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala. FOTO: JENNY SVENNÅS-GILLNER

Inför hösten 2020 finns det utbildningar på 22 program på grundnivå och 23 alternativ på avancerad nivå på SLU. Efter andra urvalet som gjordes sista veckan i juli blev 1 417 antagna till de olika programmen, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med förra året.

Söktrycket ojämnt fördelat

De största ökningarna stod Ekonomi - hållbar utveckling, Jägmästarprogrammet och Agronomprogrammet - husdjur för. 

Söktrycket är dock ojämnt fördelat, med långa reservlistor till de populära utbildningarna inom djur, landskap och trädgård samtidigt som andra inte fyller platserna. Det finns därför fortfarande chans att söka till utbildningar där det finns tomma platser eller till dem med få reserver.

– Till Jägmästarprogrammet ser vi en stor ökning, men vi fyller fortfarande inte alla utbildningsplatser, berättar Kristina Julin, avdelningsdirektör vid SLU:s planeringsavdelning.

”Ligger mycket taktik i hur man ska göra”

Hon säger att efter första urvalsomgången såg universitetet en 20-procentig ökning av antalet sökande till som sedan sjönk till 10 procent efter den andra urvalsomgången.

– Att man tappar mellan första och andra urvalet är inte ovanligt på SLU. Det är en process. Efter första omgången ser den sökande om man är reserv på andra utbildningar och det ligger mycket taktik i hur man ska göra och se vad som är smartast. Även om vi har fyllt platser på ett program är det ändå öppet för sena ansökningar, vi vet sedan tidigare att flera ändrar sig. Man vill därför ha en reservlista för sena avhopp. 

Hur länge är programmen öppna för sena ansökningar?

– Det bestämmer varje program- och kursansvarig. Den ”stänger” när den ser att platserna är fyllda - det är ingen mening att fylla på kön om det finns tillräckligt många reserver. Men det är möjligt att ha öppet för sena antagningar ett par veckor in på terminen, säger Kristina Julin. 

Betyder det att det går att söka till och med vecka 38 eftersom utbildningsstarten vid SLU är vecka 36?

– Ja, förutom för vissa program där det är en vecka som gäller (vecka 37).

LÄS MER: Antalet SLU-ansökningar ökar med 25 procent

FAKTA: SLU-utbildningarna som är öppna för sen anmälan

– Agronomprogrammet - ekonomi, Uppsala.

– Agronomprogrammet - husdjur, Uppsala.

– Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling, Uppsala.

– Agronomprogrammet - livsmedel, Uppsala.

– Jägmästarprogrammet, Umeå.

– Lantmästare - kandidatprogram, Alnarp.

– Skogligt basår för blivande skogsmästare, Uppsala.

– Skogligt basår för blivande skogsmästare, Värnamo.

– Skogsmästarprogrammet, Skinnskatteberg.