Förtroendevalda bryter mot djurskyddslagen

TV-programmet ”Uppdrag granskning” menar att det finns förtroendevalda inom LRF som har brutit mot djurskyddslagen genom att de fått förelägganden, är dömda för djurplågeri eller har djurförbud. – Det stämmer tyvärr att vi har förtroendevalda som har brutit mot djurskyddslagen, konstaterar LRFs ordförande Palle Borgström.

FOTO: URBAN BRÅDHE

I det andra av två program där ”Uppdrag granskning” granskar djurhållningen i den svenska Krav-märkningen redovisas att ett 70-tal förtroendevalda inom LRF har fått förelägganden när det gäller djurskydd, vissa av dem är dömda för djurplågeri och vissa har fått djurförbud som några dessutom har överträtt.

– Ska man vara förtroendevald i LRF ska man naturligtvis vara ett föredöme, men man måste också sätta det här i perspektiv. I relation till att vi har nästan 12 000 förtroendevalda så handlar det om en halv procent. Det innebär att 99,5 procent inte har några anmärkningar, säger Palle Borgström.

Värdegrunden måste kommuniceras

Samtidigt är Palle Borgström tydlig med att man absolut inte lever upp till LRFs värdegrund om man blir fälld för allvarliga brister i sin djurhållning.

– Vi måste nog fundera på hur vi ska kunna få vår värdegrund ännu mer välkänd i organisationen och initiera en djupare diskussion om vad man ska leva upp till som förtroendevald i LRF. Det tror jag är den bästa vägen att komma till rätta med problemet, säger Palle Borgström.

Hjälp i stället för uteslutning

Är det inte ett alternativ att frånta förtroendevalda sitt uppdrag om de bryter mot djurskyddslagen?

– Vi har hittills inte jobbat med att utesluta någon, varken medlemmar eller förtroendevalda, det bästa både för djur och människor är att vi hjälper till att rätta till verksamheten. Men givetvis kan man fundera på om vi ska omvärdera villkoren för att kunna vara förtroendevald, säger han.

LRFs strategi är att genom sina omsorgsgrupper försöka hjälpa de medlemmar och förtroendevalda som fått problem med sin djurhållning.

– Man ska komma ihåg att det ofta finns en förklaring som i många fall handlar om att det är människor som fått personliga problem med exempelvis ekonomi, hälsa, relationer eller missbruk, säger Palle Borgström.

LÄS MER: ”Det är lätt att tro att det är den sanna bilden”

LÄS MER: "Jag pratar gärna djuromsorg med Uppdrag Granskning"