Fortsätt kampen mot antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens måste förbli en prioritering även efter det svenska EU-ordförandeskapet, skriver Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M).

Antibiotikaresistens är ett av de mest allvarliga problemen och hoten mot folk- och djurhälsan. FOTO: ISTOCK

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Ett hållbart antibiotikaanvändande är centralt inom både folk- och djurhälsan för att motverka antibiotikaresistens och antimikrobiell resistens. Det svenska ordförandeskapet i EU har fattat det kloka beslutet att göra det till en prioriterad fråga. En viktig uppgift framöver blir att trappa upp insatserna.

Antimikrobiell resistens och särskilt antibiotikaresistens, att bakterier är motståndskraftiga mot ett eller flera antibiotika, är ett av vår tids största hälsohot. De berör alla i samhället och är ett tydligt exempel på var EU både kan och ska spela en viktig roll. Det är viktigt att EU tar täten i det internationella arbetet mot antimikrobiell resistens.

Sverige håller just nu i ordförandeklubban på EU-nivå och under vårt ordförandeskap prioriteras arbetet högt för att EU ska öka sina insatser inom dessa frågor. Sverige är det land som använder minst antibiotika inom EU och har flera erfarenheter och goda exempel att dela med sig av.

Inte minst handlar det om strikta krav för användning och möjlighet till effektiv behandling av bakteriella infektioner om de uppstår för att minska antibiotikaanvändning.

Det också viktigt att satsa på att utveckla ny antibiotika. Om vi har fler antibiotikaprodukter tillgängliga minskar vi risken för resistens mot en enskild produkt. Lösningen på detta är innovation genom forskning på antibiotikautveckling. Inte minst inom ramen för EUs forskningsprogram och ett ökat samarbete mellan offentlig och privat sektor.

Ett annat problem är att antibiotika helst inte ska användas under så lång tid som möjligt, eftersom det kan påverka företags vilja att investera i forskning och investeringar. Därför behöver vi exempelvis se över om förlängning av patenträttigheter i vissa fall kan ges för att uppmuntra företag som tagit fram ny antibiotika till fortsatta investeringar i forskningen.

Antibiotikaresistens är ett av de mest allvarliga problemen och hoten mot folk- och djurhälsan. Vi ska fortsätta att arbeta för att motverka antibiotikaresistens och göra EU till en föregångare globalt. Men mycket mer behöver göras och vi kan inte luta oss tillbaka och bara vara nöjda med det som redan uppnåtts.

Det är väldigt positivt att vi har en borgerlig regering som kommer leda detta arbete inom EU. På längre sikt är det avgörande att arbetet inte slutar när vi lämnar över EU-ordförandeskapet i sommar.

Jessica Polfjärd (M)
Europaparlamentariker