Fortsatt nedåt för avverkningsanmälningar

Den anmälda arealen för avverkning i landet var 24 procent mindre än för samma tid förra året. Störst minskning var på Gotland medan anmälda arealen ökade kraftigt i Västmanland.

Skotare kör timmer från en avverkningsplats.
Skotare kör timmer från en avverkningsplats. FOTO: HELENA GOHDE

Skogsägarnas intresse för att avverka har fortsatt att minska under höstens sista månad, november. Den totala arealen som anmäldes för avverkningen under månaden låg på 26 058 hektar, och det är 24 procent mindre än samma tid förra året och under medel för perioden 2007-2019.

Tidigare i år har avverkningsanmälningarna slagit rekord, men det hjälpte inte för arealen hittills i år som landade 5 procent lägre än samma period föra året.

Gotland avverkar minst

Minskningen var störst på Gotland, där 35 procent mindre areal anmäldes för avverkning jämfört med samma period 2018. I norra Norrland minskade den anmälda arealen med 29 procent, i södra Norrland med 22 procent, till den lägsta nivån sedan 2007.

En lite mindre minskning återfinns i Svealand där arealen minskade med 10 procent. Det tros bero på fortsatt omhändertagande av träd som skadats av granbarkborre.

Barkborre bakom ökning

När det gäller länen anmäldes i stället ordentligt ökade avverkningsarealer i Södermanland och Västmanland. I Södermanland fördubblades den och i Västmanland ökade den med 88 procent. Det är de högsta siffrorna på 13 år för november månad och orsaken är med största sannolikhet de stora problemen med angrepp av granbarkborre.

Den största minskningen var i Skåne län med 56 procent. I Kronobergs län var minskningen 54 procent och i Jönköpings län 53 procent jämfört med november i fjol. Det är den lägsta nivån för november för de tre länen sedan 2012. I Värmland minskade anmäld areal med 40 procent, vilket är den lägsta nivån för november sedan 2011.

I Norrbottens län minskade den anmälda avverkningsarealen med 38 procent, i Västra Götalands län med 36 procent, i både Gävleborgs och Gotlands län minskade arealen med 35 procent och i Hallands län med 32 procent.

Läs mer: Minskad avverkning trots barkborreangrepp