Fortsatt stort intresse för avverkning

Arealen skog som anmäls för avverkning fortsätter att öka. För december steg den med 16 procent jämfört med samma period 2017.

Arealen skog som anmäldes för avverkning steg med 16 procent i december jämfört med samma period 2017.
Arealen skog som anmäldes för avverkning steg med 16 procent i december jämfört med samma period 2017. FOTO: OLLE CARLSSON

Den areal som skogsägare anmälde för avverkning fortsatte uppåt under december med en ökning på 16 procent jämfört med samma månad 2017. Det visar Skogsstyrelsens månadsstatistik. Den totala anmälda arealen i hela landet uppgick till 23 360 hektar och ökade i alla landsdelar.

Ökar i hela landet

När det gäller landets regioner så ökade den anmälda arealen i Norra Norrland med 32 procent i december till 4 527 hektar. För Södra Norrland var ökningen däremot liten, bara en procent. I Svealand ökade anmälda arealen med 23 procent och uppgick till 6 386 hektar.

Hög notering

Det är den högsta noteringen för december månad sedan 2007. I Götaland var ökningen 15 procent och uppgick till 6 946 hektar. Även det är den högsta noteringen för december månad sedan 2007.

Fyra län mot trenden

På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen för december i 17 av 21 län. Största ökningen var i Stockholms län med 93 procent. Därefter kommer Gävleborgs län med en ökning på 63 procent och Västerbottens län med 58 procent. I Jämtlands län minskade den anmälda arealen med 40 procent och i Skånes län med 18 procent.

FAKTA: Avverkningsanmälningar

Skogsägare måste anmäla föryngringsavverkning till Skogsstyrelsen. Observera att uppgifterna inte säger hur mycket skog som avverkas. Det beror bland annat på att all planerad avverkning inte blir av.

Källa: Skogsstyrelsen

LÄS MER: Ny digital tjänst för skogsvård