Fortsatt trögt för ekologiskt i matbutikerna

Ekologiska livsmedel fortsätter att tappa mark i försäljningen från dagligvarubolagen Ica och Axfood, som båda presenterar delårsrapporter i dag, torsdag.

Ica pekar i delårsrapporten på lägre tillgång i vissa kategorier. Axfood ser en förskjutning till vego.
Ica pekar i delårsrapporten på lägre tillgång i vissa kategorier. Axfood ser en förskjutning till vego. FOTO: ANN LINDÉN

Butiksförsäljningen av ekologiska produkter i Ica Sveriges centrala sortiment minskade under perioden oktober 2018-september 2019 med 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Lägre tillgång på eko

I rapporten för årets tredje kvartal förklarar Ica tappet med lägre tillgång på eko i vissa kategorier och ett ökat intresse för lokal- och svenskodlat.

Hos Axfood, som driver kedjorna Willys och Hemköp, stod ekologiskt för 6,0 procent av den totala livsmedelsomsättningen under årets tredje kvartal, en minskning från 6,4 procent motsvarande period 2018.

Garant är Axfoods eget märke. I bolagets kedjor Willys och Hemköp stod ekologiskt för 6,0 procent av den totala livsmedelsförsäljningen under årets tredje kvartal. Det var en minskning jämfört med 6,4 procent motsvarande period 2018.
Garant är Axfoods eget märke. I bolagets kedjor Willys och Hemköp stod ekologiskt för 6,0 procent av den totala livsmedelsförsäljningen under årets tredje kvartal. Det var en minskning jämfört med 6,4 procent motsvarande period 2018. FOTO: AXFOOD

Minskad andel för Kravkött

Tillväxten för vegetariska produkter minskade under samma jämförelseperiod från 18 procent till 14 procent medan andelen Kravkött av den totala köttomsättningen minskade från 4,0 procent till 3,2 procent.

Vad gäller den svagare utvecklingen för eko skriver Axfood i delårsrapporten att bolaget ser en viss förskjutning från eko till vego och svenskproducerat. Att även de vegetariska produkterna har en lägre tillväxttakt förklaras med att jämförelsetalen från 2018 är mycket starka.

Försäljningen av ekologiska produkter har minskat med 2 procent i Ica Sveriges butiker under rullande tolv månader.
Försäljningen av ekologiska produkter har minskat med 2 procent i Ica Sveriges butiker under rullande tolv månader. FOTO: MOSTPHOTOS

Jobbar mot plasten och matsvinn

På hållbarhetsområdet redovisar både Ica och Axfood olika åtgärder för att minska användningen av plast och för att trycka tillbaka matsvinnet.

Icakoncernen ökade under tredje kvartalet nettoomsättningen med 3,4 procent till 29 818 miljoner kronor. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 6,2 procent till 1 599 miljoner kronor. Resultatet per aktie var 5:96 kronor (5:36).

Axfoods nettoomsättning ökade under perioden juli-september med 5,7 procent till 12 731 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 15,4 procent till 715 miljoner kronor. Resultatet per aktie var 2:50 kronor (2:24).