Fossilfritt kött - pilotprojekt på Gotland

Det är halv storm när Land Lantbruk tillsammans med Fredrik Sundblad beger sig ut till Hall Hägvards, några mil nordväst om Visby.

Hållbarhetsfrågor och klimatavtryck. Johan Tevell i Hall Hägvards har stort intresse för dessa frågor och driver en av pilotgårdarna i projektet Fossilfritt kött på Gotland.
Hållbarhetsfrågor och klimatavtryck. Johan Tevell i Hall Hägvards har stort intresse för dessa frågor och driver en av pilotgårdarna i projektet Fossilfritt kött på Gotland. FOTO: KARL MELANDER

Fredrik Sundblad är projektledare för Fossilfritt kött och gården Hägvards är en av pilotgårdarna.

– Vi har fått med 13 olika större gårdar på ön. Och nu ska vi undersöka möjligheten om hela köttproduktionen kan vara fossilfri - från gård till konsument.

Fredrik Sundblad är tidigare platschef på Gotlands Slagteri i Visby som är inblandad i projektet liksom LRF Gotland.

Hägvards Gård är Kravgodkänd

På Hägvards Gård driver Johan Tevell tillsammans med sin mor köttdjursproduktion. De har dikor, kalvar och ungdjur. Drygt 100 av varje.

– Vi har hela kedjan från dikor till ungdjur som vi levererar till Gotlands Slagteri, säger Johan Tevell.

Hägvards gård är klimatcertifierad och byggde sitt första vindkraftverk för 25 år sedan. Nu ska verksamheten bli helt fossilfri.
Hägvards gård är klimatcertifierad och byggde sitt första vindkraftverk för 25 år sedan. Nu ska verksamheten bli helt fossilfri. FOTO: KARL MELANDER

Hägvards Gård är sedan nästan tio år Kravgodkänd. Johan Tevell är egentligen utbildad ingenjör men har varit lantbrukare i 15 år på den gård där han växte upp.

Läs mer: Slaktköerna halverade på två månader

Och han är mycket intresserad av hållbarhetsfrågor och klimatfrågan.

Till gården hör cirka 1 000 hektar natur- och betesmark, varav en del är naturreservat och Natura 2000-område. En del av marken går ner till havet.

Vindkraftverk för 25 år sedan

– Jag såg information om projektet, berättar Johan Tevell.

”Vi vill ha noll i klimatavtryck. Vi är rädda om jorden”, säger Johan Tevell som också är ordförande för Gotlands ekologiska lantbrukare.
”Vi vill ha noll i klimatavtryck. Vi är rädda om jorden”, säger Johan Tevell som också är ordförande för Gotlands ekologiska lantbrukare. FOTO: KARL MELANDER

Eftersom hans egen gård "kommit en bit på vägen", då de är klimatcertifierade, blev han intresserad av projektet.

– Vi reste vårt första vindkraftverk för 25 år sedan.

Gårdens vindkraftverk ger 450 000 kilowatt om året. Gården gör av med cirka 60 000 kilowatt. Det betyder att en stor del av vindenergin säljs till Bixia.

Gården gör av med 25 kubikmeter diesel.

Tre fossilfria lantbruk

– Det vill vi bli av med genom att vara med om det här projektet, säger Johan Tevell.

Vid upptaktsmötet i somras deltog Erik Jacobsson, lantbrukare och ägare till Energifabriken utanför Linköping. Där har tre lantbruk blivit helt fossilfria.

– Det är alltså möjligt och nu ska alla gårdar som ingår i projektet se över sin energianvändning, säger Fredrik Sundblad.

”Det här är ett spetsprojekt och vi vill få konsumenterna att förstå värdet av det”, säger projektledare Fredrik Sundblad.
”Det här är ett spetsprojekt och vi vill få konsumenterna att förstå värdet av det”, säger projektledare Fredrik Sundblad. FOTO: KARL MELANDER

Läs mer: BLOGG: Ungerskt jordbruk har rest sig ur askan

Han betonar att de tretton gårdar som ingår i projektet är stora produktionsjordbruk med engagerade jordbrukare.

– Vi vill ha ständig förbättring. Vi vill ha noll i klimatavtryck. Vi är rädda om jorden, säger Johan Tevell som också är ordförande för Gotlands ekologiska lantbrukare.

Hållbar ekonomi

– Det är ett ambitiöst projekt, säger Fredrik Sundblad. Finns förutsättningar att ställa om? Vi måste hela tiden ha en hållbar ekonomi i botten.

Skoljordbruket i Lövsta Roma deltar i projektet och chefsinstruktör Hanna Cederlund ser fram emot att lyfta in frågan på lektionerna.
Skoljordbruket i Lövsta Roma deltar i projektet och chefsinstruktör Hanna Cederlund ser fram emot att lyfta in frågan på lektionerna. FOTO: KARL MELANDER

Projektet ska även göra konsumentundersökningar.

– Vi vet inte vad konsumenterna ställer för krav i framtiden? Ser de fossilfritt som en hygienfaktor eller att det blir ett mervärde de gärna betalar extra för? undrar Fredrik Sundblad.

Kedjan som producerar kött från gård till konsument består av många delar:

Alla inleveranser till gården måste ske med fordon som drivs fossilfritt.

Dieseln ersätts

Fordon och maskiner på gården ska också drivas fossilfritt. På gården ersätts dieseln med RME och HVO (bränslen som tillverkas av förnybara råvaror) eller med andra förnyelsebara drivmedel.

– Det är en utmaning att få maskinleverantörerna att acceptera de nya drivmedlen, säger Fredrik Sundblad.

Handelsgödseln måste tillverkas av andra råvaror än i dag liksom plasten kring balarna.

– Vi måste hitta alternativ. De finns inte i dag, säger Fredrik Sundblad.

Läs mer: Fårös sista mjölkgård lägger ner

Projektet Fossilfritt kött är begränsat till tre år och tar slut 2020.

När djur hämtas till slakt ska transporterna ske med lastbilar som drivs med biodrivmedel. Gotlands Slagteri har nyss ersatt olja med biogas i sin anläggning. De använder även grön el.

– En stor diskussion förs om förpackningarna. Där används plaster i dag och det finns en möjlighet att använda återvunnen plast och att förtunna plaster. Men här är mycket ogjort, säger Fredrik Sundblad.

Gotlands Slagteri är en av initiativtagarna och tidigare platschefen Fredrik Sundblad leder projektet. Målet är fossilfritt kött i hela kedjan från gård till konsument.
Gotlands Slagteri är en av initiativtagarna och tidigare platschefen Fredrik Sundblad leder projektet. Målet är fossilfritt kött i hela kedjan från gård till konsument.

Transporterna ingår inte i projektet

Livsmedlen förpackas i olika former av tråg som i dag görs av plast. Här finns en utveckling, där bland andra Södra deltar, om att använda cellulosa när trågen tillverkas.

Även transporterna från grossist till dagligvaruhandel ska naturligtvis vara fossilfria men ingår ännu inte i projektet.

Pilotgårdarna kommer att delta i workshops under omställningen för att få kunskap och verktyg för att genomföra övergången till fossilfritt.

– Den enskilde lantbrukaren måste fatta beslutet och även om de väntar har de kunskaper och beredskap att göra omställningen längre fram, säger Fredrik Sundblad.

Läs mer: Bröderna på Gotland ska minska matsvinnet