Fråga experten: Kan jag använda mig av skogsavdrag?

undefined

FOTO: MOSTPHOTOS/LRF

Svar: Nej, du kan inte använda skogsavdrag på ersättningen i samband med naturvårdsavtal. För att få använda sig av skogsavdrag så måste man ha sålt skog och det har du inte gjort. Vid ett naturvårdsavtal så får man som du själv skriver ersättning för att inte bruka sin skog. Det sker i princip ingen avverkning utan träden blir kvar i skogen. Du står kvar som ägare till både marken och träden så ingen försäljning har skett.

Ett naturvårdsavtal är en frivillig och tidsbegränsad upplåtelse, när avtalet upphör har markägaren åter full rådighet över marken. Ersättningen (oftast en engångsersättning) ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Eftersom upplåtelsen är tidsbegränsad får man inte sätta av ersättningen till en ersättningsfond.

Hur man skattemässigt hanterar ersättningen från ett naturvårdsavtal skiljer sig alltså ganska mycket från till exempel ersättningen i samband med bildandet av ett naturreservat. Då är det fråga om en upplåtelse för all framtid och i det fallet räknas det som att marken är såld även om man rent faktiskt i många fall äger marken inom naturreservatet. Eftersom en fastighetsförsäljning skett ska ersättningen beskattas i inkomstslaget kapital.

Om vi håller oss kvar vid frågan om skogsavdrag så är det ju så att efter en försäljning av en del av fastigheten, som bildandet av naturreservat räknas som, så kan det bli aktuellt med återläggning av gjorda skogsavdrag och en minskning av skogsägarens skogsavdragsutrymme. Något sådant blir ju inte aktuellt i ditt fall med naturvårdsavtalet, du behöver inte återlägga gjorda skogsavdrag eller minska ditt skogsavdragsutrymme.

Vibeke Alstad

Ekonom, LRF Konsult

LÄS MER: "Får jag uppskov med kapitalvinsten?"