Framtidens LRF ska gasa och bromsa samtidigt

Om LRF både gasar och bromsar i sin omorganisation får medlemmarna både möjligheten att blåsa liv i sina LRF-avdelningar eller verka via sin kommungrupp, skriver Torvald Carlsson.

Dagens diskussion om det framtida LRF har hakat upp sig och det är lätt att känna frustration, tycker debattören.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Tänk dig följande. En handfull ortsbor, alla LRF-medlemmar, träffas på byn. De kommer att diskutera sin och LRFs framtid. Deras lokala LRF-avdelning är insomnad sedan något år och de har också koll på att kommungruppen inte verkar fungera så bra. Men de har ambitioner.

Hur ska de göra för att få LRF på banan igen? Dagens diskussion om det framtida LRF har hakat upp sig och det är lätt att känna frustration. Men det finns en framkomlig väg. Det gäller bara att inte vänta med nödvändiga åtgärder och heller inte genomföra sådana åtgärder som förstör. Att man helt enkelt gör saker i rätt ordning. Och gasar och bromsar samtidigt.

  1. Gasa - se till att alla kommungrupper får förutsättningar att komma på banan. De behöver resurstillskott. De behöver ett valberedningsarbete värt namnet, strukturerat arbete, arvodering fullt ut för dem som jobbar för sina kolleger. De behöver motionsrätt och möjlighet att föra vidare och utse fullmäktige till regionstämman. Det krävs en förändring av stadgarna eller en ny arbetsordning, typ så som LRF Väst arbetar. Allt detta för att alla medlemmar ska kunna föra fram sina åsikter och välja representanter till region med mera även om de inte har någon fungerande avdelning. Beslut om detta bör tas på riksförbundsstämman i år. Åtminstone bör den se till att det LRF utlovat under många år angående kommungrupperna sätts i verket. På detta sätt kan medlemmarna ovan få igång sitt engagemang i LRF på kortast möjliga tid.
  2. Bromsa - när medlemmarnas kanal via kommungrupperna öppnats för alla medlemmar bör man förändra stadgarna så att lokalavdelningar som har kraft att leva och verka ska kunna fortsätta med det. Det ska byggas in ett moment i stadgarna, i alla fall under en övergångsperiod, som ger kommungrupperna ansvar för att det finns representanter från alla lokalavdelningar i sina valberedningar, och att fullmäktigeval till regionstämmor sker på samma grunder som i dag. Fullmäktige kan nomineras i lokalavdelningarna, men ska väljas på kommungruppsstämmorna. (Precis som med val av fackrepresentanter i aktiebolag.)

På detta sätt har medlemmarna till att börja med möjlighet att blåsa liv i sina LRF-avdelningar eller om man hellre vill verka via sin kommungrupp. Men valet är medlemmarnas. Och LRFs stadgar ska vara så universella att båda alternativen är möjliga.
Torvald Carlsson
LRF-medlem Gamleby/Västervik