Framtidstro underlättar generationsskiften

Om unga ska våga belåna sighögt över öronen för att ens kunna börja driva lantbruksverksamhet måste spelreglerna vara långsiktiga och tillförlitliga, skriver Ester Hertegård.

Det finns framtidstro hos unga människor med idéer och passioner som de vill berika den svenska lantbrukssektorn med.
Det finns framtidstro hos unga människor med idéer och passioner som de vill berika den svenska lantbrukssektorn med.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

1914 skrev äventyraren och journalisten Ester Blenda Nordström att ”Ju mer man är tillsammans med bönder (...) desto mer grips man av beundran för deras sega, lugna arbete, detsamma år ut och år in, ofta tröstlöst, vanligen just så givande att debet och kredit gå nätt och jämnt ihop. Starka och stadiga leva de fram sitt liv.”

Över 100 år senare är det mycket som fortfarande känns igen, tyvärr även den skraltiga lönsamheten. Häri ligger kärnan av problemet med branschens föryngring.

Var tredje jordbruksföretagare som driver enskild firma i Sverige har passerat 65 år. Bara elva procent av Europas bönder är under 40 år. En trend som hållit i sig länge. Det behöver inte vara ett problem i sig, har man ork och passion att fortsätta driva sitt företag är det positivt. Dock finns det tendenser av att man fortsätter trots att man inte orkar, för att det inte finns någon som kan ta över. Frågar man yngre lantbruksintresserade finns det mycket som lockar, men alldeles för mycket som avskräcker med att ge sig in i branschen.

För att som ung våga belåna sig högt över öronen för att ens kunna börja driva en verksamhet behöver spelreglerna vara mer långsiktiga och tillförlitliga. I relation till de höga priserna på mark, maskiner och andra stora kapitalvaror behöver avkastningsvärdet öka.

Även om belåningsgraden kan utgöra ett mindre problem för ägarskiften inom familjen är inte heller de bekymmersfria. Utöver känsliga avvägningar om hur skiftet ska gå till, vilka förändringar som ska göras och vem som ska bestämma vad, så är det kanske den stora frågan om lönsamhet och konkurrenskraftighet som grumlar mest.

Att fortsätta som det är nu med en livsmedelsstrategi utan handling bakom, ogynnsamma regler och osäkerhet kring stöd i tider av prisexplosioner duger inte. Det behövs inte bara politisk vilja utan också en stor dos handlingskraft. Att underlätta för företagare att etablera sig på marknaden är att underlätta för generationsväxling.

Ester Blenda Nordström avslutar sin text om bönder med den osvikliga optimism som även det, glädjande nog, fortfarande återfinns i de gröna näringarna. ”Men de äro nöjda: dagarna gå, den ena före och den andra efter, bara maten räcker och man får ha hälsan så är allting gott.”

En positiv syn på livet och förmånen att få jobba i symbios med naturen.

Det är en livsstil som lockar och det finns framtidstro hos unga människor med idéer och passioner som de vill berika den svenska lantbrukssektorn med, men villkoren måste bli bättre för att dessa ska kunna tas tillvara på.