Från den viktigaste resursen till ett problem

Att skogen gått från den viktigasteresursen till ett problem är en av de mest nedslående saker som hänt under senare år. Ibland känns det som att vi lever i en låtsasvärld där fakta har allt mindre betydelse, skriver Knut Persson.

Det enda rimliga är att tro att fakta och förnuft kommer att vinna och att skogen kommer att behövas till allt fler produkter.
Det enda rimliga är att tro att fakta och förnuft kommer att vinna och att skogen kommer att behövas till allt fler produkter.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

För snart två år sedan var resultatet av en ambitiös samverkansprocess på Skogsstyrelsen klart. En expertgrupp presenterade 88 förslag på åtgärder för att förbättra skogsproduktionen inom ramen för ett hållbart och varierat skogsbruk. Det handlade inte om några konstigheter, utan till exempel om användning av förädlade plantor, effektivare skötsel och färre älgar. Inom 30 år skulle tillväxten i skogen öka med 20 procent.

Arbetet med att göra förslagen till verklighet har fortsatt, men i den allmänna debatten har fokus helt skiftat sedan dess. Det som tidigare var en extrem synpunkt, att skogen inte ska användas, har getts allt mer spridning av några stora medier. Skogsbrukarna fortsätter att jobba med sin skog, men det är inte konstigt om entusiasmen för långsiktiga investeringar minskar när det är oklart om skogen till slut får avverkas.

Det är mycket olyckligt eftersom förutsättningarna i grunden inte har ändrats på två år. Skogen kan vara lösningen på en rad problem när fossil energi ska användas allt mindre. Det kan till exempel handla om bränsle till lastbilar och flyg, ersätta plast i förpackningar eller trä som en effektiv kolsänka i nya byggnader.

Att skogen gått från den viktigaste resursen till ett problem är en av de mest nedslående saker som hänt under senare år. Ibland känns det som att vi lever i en låtsasvärld där fakta har allt mindre betydelse.

Men det enda rimliga är ändå att tro att fakta och förnuft kommer att vinna och att skogen kommer att behövas till allt fler produkter. Därför är det viktigt att arbetet med att höja tillväxten inte stannar av.

Tyvärr visar statistiken att tillväxten minskat de senaste åren. Enligt de senaste uppgifterna är den årliga tillväxten i Sverige 123 miljoner skogskubikmeter, för fem år sedan växte skogen med 130 miljoner skogskubikmeter. Varför tillväxten minskat är inte helt klarlagt, men sannolikt beror det på bland annat på vädret, skogens skötsel och skador på skogen. Som första steg måste minskningen hävas och tillväxten börja öka igen.

Om vi antar att normalläget är en tillväxt på omkring 130 miljoner skogskubikmeter skulle en ökning med 20 procent, som forskningen anser vara möjlig, innebära att vi närmar oss 160 miljoner skogskubikmeter. Om alla nya användningsområden ska tillgodoses kommer vi att behöva varenda kubikmeter.

LÄS MER: Investera för klimatet - fördubbla förädlingen

LÄS MER: Enögd syn på bioenergin leder helt fel