Från kol till flis i Linköping

Kraftvärmeverket i Linköping, Tekniska verken, bygger om en kolpanna till biobränslepanna, skriver tidningen Bioenergi. Kolet ersätts med i första hand med returträ, men även med skogsbränsle.

Kolet ersätts med i första hand med returträ, men även med skogsbränsle.
Kolet ersätts med i första hand med returträ, men även med skogsbränsle. FOTO: MATS P. OSTELIUS

Konverteringen innebär att cirka 6 000 ton kol per år fasas ut. Investeringen uppgår till cirka 100 miljoner kronor och den nya pannan tas i drift i början av 2020.

Kasserade bildäck

Utöver den nya pannan har kraftvärmeverket då två pannor varav en eldas med trädbränslen och en med olja. I kolpannan som nu byts ut eldas i dag även gummi från kasserade bildäck.

LÄS MER: Trendbrott för biobränsle: priserna förväntas stiga

LÄS MER: EU trappar upp på biobränsle