Frankrike förbjuder alla neonikotinoider

EU-beslutet från tidigare i vår om att förbjuda användningen av neonikotinoider har nu trätt i kraft i Frankrike som inte nöjer sig med det.

Frankrike förbjuder alla neonikotinoider i växtskydd.
Frankrike förbjuder alla neonikotinoider i växtskydd. FOTO: PER EMGARDSSON

I början av september trädde det franska förbudet mot neonikotinoider i kraft. Den franska regeringen har förbjudit alla växtskyddsmedel baserade på neonikotinoider, även de som fortfarande är tillåtna inom EU.

Läs mer: EU-parlamentet röstade ja till förbundet

Beslutet om att förbjuda användningen av klotianidin, imidakloprid och tiametoxam kom i maj, och det franska beslutet omfattar även tiakloprid och acetamiprid.

Kräver undantag

Producentorganisationer reagerar mot förbudet och menar att landets jordbruk leds in i en återvändsgränd, skriver Landsbygdens folk.

Lantbruksorganisationerna kräver att det ska ges undantag för att använda neonikotider inom majs- och sockerbetsodlingen eftersom man anser att det inte finns några andra alternativa medel.

Läs mer: Bayer överklagar dom om neonikotinoider

Undantag kan ges fram till 2020, men ansökningarna ska granskas kritiskt.

Skydda bin

Anledningen till förbudet är att Frankrike vill vara ett föregångsland när det gäller att skydda bin.

Läs mer: EU- förbud mot tre växtskyddsmedel

Franska miljöorganisationer vill inte att regeringen ska stanna där utan gå vidare och förbjuda nya kemiska preparat som är tänkt att ersätta neonikotinoiderna, exempelvis flupyradifuron och sulfoxaflor, som man tror kan skada fortplantningen hos humlor.