Frikopplad – men ändå inte

Trots att han är frikopplad under pågående JO-utredning har advokatfiskalen Nils Leine på Kammarkollegiet fortsatt att handlägga ärenden om småskalig vattenkraft. – Det uppdagades när du frågade om saken, säger Nicklas Hjertonsson, chef för processenheten.

Nils Leine, advokatfiskal på Kammarkollegiet.
Nils Leine, advokatfiskal på Kammarkollegiet. FOTO: PRESSBILD

I maj i år beslutade Kammarkollegiets generaldirektör Gunnar Larsson att advokatfiskal Nils Leine skulle frikopplas från att representera myndigheten i ärenden rörande småskalig vattenkraft under den tid som JO-utredningen mot Nils Leine pågår.

Anmälan mot honom kommer från Sven-Erik Vänneå, vattenkraftsägare i Halland, och gäller misstanke om jäv eller i vart fall delikatessjäv. Nils Leine är en öppen anhängare av och medlem i Älvräddarna, som vill riva ut merparten av den småskaliga vattenkraften. Samtidigt har han i sin myndighetsroll drivit på för nyprövningar av vattenverksamheter.

Har fortsatt handlägga

Ärendet har blivit en surdeg hos Justitieombudsmannen. Trots att inget nytt har hänt sedan i maj har det inte avgjorts. I bästa fall kan ett avgörande komma före jul.

Tvärtemot generaldirektörens beslut har Nils Leine fortsatt att handlägga ärenden som rör småskalig vattenkraft, dels den 14 och 17 augusti, dels den 20 oktober i två olika ärenden. I det första fallet gällde det en skriftväxling med motpartens ombud och i det andra fallet ett yttrande till Mark- och miljödomstolen i Nacka.

PREMIUM: Kammarkollegiet försvarar tjänstemannens medlemskap i Älvräddarna

Land Lantbruk hänvisas till Nicklas Hjertonsson, chef för processenheten och därmed också chef för Kammarkollegiets enhet för miljörätt, där Nils Leine verkar. Under intervjun visar det sig att Nicklas Hjertonsson endast har kännedom om yttrandet från oktober, inte skriftväxlingen i augusti.

Kan man vara säker på att Nils Leine inte har agerat i fler ärenden?

– Såvitt vi vet är det dessa det rör sig om. Det är inte i linje med generaldirektörens ställningstagande, men inget talar för att handläggaren har gjort det medvetet i strid mot vad som beslutats. Det kan däremot ha funnits en otydlighet i den interna kommunikationen, säger Nicklas Hjertonsson.

LÄS MER: Kammarkollegiet frikopplar Leine i väntan på JO-beslut

Hur då otydligt?

– Han kanske inte var medveten om i vilken omfattning han var frikopplad. Det blir min uppgift att förtydliga det.

Antingen är man väl frikopplad eller så är man det inte?

– Jag tillträdde som chef i slutet av augusti och vet inte exakt vilka ord som har använts. Jag kan inte heller säga om det finns något skriftligt beslut i frågan, säger Nicklas Hjertonsson.

Hur uppdagade ni att Nils Leine har handlagt ärenden om småskalig vattenkraft?

– När ni tog kontakt och ställde frågor.

LÄS MER: Älvräddare och tjänsteman

LÄS MER: Utrivningsvänlig jurist får ansvar för vattenutredning