Friska lamm föds i vinter

Förra året vid den här tiden rådde desperation hos fårägarna. Många förlorade en tredjedel av lammen i Schmallenberg. I år ser det betydligt ljusare ut.

Hos lammproducenternas ordförande Tomas Olsson i Kungsör har omkring 300 lamm hunnit födas. Och än finns inga spår av det fruktade schmallenbergviruset.

– Jag har inte hört något från andra heller. Så då var det väl inte så farligt i år, konstaterar Tomas Olsson.

Redan i november förra året kom de första signalerna på att schmallenberg inte skulle slå så hårt mot fårnäringen under vinterns lammning. Vid dräktighetsscanningen sågs inga tecken på missbildade lamm.

Och än så länge verkar de flesta alltså ha klarat sig. Det trots att SVAs tankmjölksprover visar att viruset spreds även i år.

– Vi vet ju inte om det kommer problem längre fram. Det beror på när vi hade knotten här, säger Tomas Olsson.

Han liksom många andra vaccinerade sina djur mot sjukdomen i somras. Många djur är också immuna sen förra året. Frågan är nu om det är hela förklaringen till att de missbildade lammen hittills uteblivit.

– Nu funderar man inför nästa säsong, ska man vaccinera då eller inte? Vi är i behov av bra rådgivning, så att vi vet hur vi ska hantera det här, säger Tomas Olsson.