FSC svarar på kritiskt skogsbrev

FSC svarar på hot om bojkott av svenska FSC-certifierade skogsbolag. FSC menar att en eventuell bojkott kan leda till sämre miljöhänsyn i skogen.

"Nyckelbiotoper ska bevaras". Svenska FSC besvarar internationell kritik.
"Nyckelbiotoper ska bevaras". Svenska FSC besvarar internationell kritik. FOTO: MATS P. OSTELIUS

Föreningen Skydda skogen skrev för några veckor sedan, tillsammans med miljöorganisationen Robin Wood och 70 FSC-certifierade företag från Europa, ett öppet brev till regeringen, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Stora Enso och SCA.

Risker med bojkott

Brevskrivarna kräver att Sverige ska skydda alla skogar med höga naturvärden permanent. Och om kraven inte uppfylls överväger de undertecknande företagen att bojkotta svenska skogsprodukter.

Nu svarar FSC på kritiken och menar bland annat att en bojkott av svenska FSC-certifierade skogsbolag ökar risken för negativa effekter i skogsbruket.

– Om man avstår att köpa från FSC-certifierad skog ökar risken för att handla från illegala avverkningar, från nyckelbiotoper eller från områden där man inte tar hänsyn till lokalbefolkning eller arbetares rättigheter, säger Lena Dahl, verksamhetschef på FSC Sverige.

"Lokala anpassningar behövs"

Brevskrivarna menar att det är extremt upprörande att svenska skogsbolag hävdar att de brukar skogar hållbart. De skriver att ”i verkligheten kalavverkar de biologiskt värdefulla skogar och omvandlar naturskogar till trädplanteringar”.

– Trots att FSC är en global organisation med globala regler så görs lokala anpassningar. En svensk tall- och granskog måste skötas på ett annat sätt än en skog i södra Europa eller en regnskog i Amazonas.

– Svenskt FSC-certifierat skogsbruk innebär att skogen brukas, men med en ökad hänsyn. Det innebär bland annat att skogsägare ska identifiera och bevara områden med höga naturvärden, som till exempel nyckelbiotoper.

LÄS MER: ”Var är de svenska skogsbolagens sociala ansvar?”