Galtstationen levererade PRRS-smittad sperma

Nästan alla galtar på avdelningen hann smittas innan PRRS-utbrottet på galtstationen Hatting Horsens upptäcktes. 530 gårdar riskerar att ha fått smittad sperma levererad.

Galtstationen arbetar nu på att förbättra sitt smittskydd.
Galtstationen arbetar nu på att förbättra sitt smittskydd. FOTO: MARCUS FRENNEMARK

Det har nu gått en månad efter att ett rutinprov på galtstationen visade PRRS-smitta på en avdelning med 24 galtar. Alla utom fyra grisar var smittade och samtliga avlivades, uppger Landbrugsavisen.

Det dröjde fyra dagar innan säljstopp utfärdades och totalt 530 besättningar, varav 70 avelsbesättningar, hann få leveranser av den smittade sperman.

Dittills okänd variant

Analysen som gjordes av DTU Veterinærinstittut visade en dittills okänd variant av PRRS1-viruset och tydde på att två virus hade blandat sig. Det ena kom från vaccinet Unistrain som nyligen introducerats på den danska marknaden.

– Vi vet inte hur smittsamt detta virus är men jag fäster mig vid att det var många galtar som insjuknade hastigt och det överraskar mig lite, sa Lars Erik Larsen, professor vid DTU, till Landbrugsavisen.

Blotta misstanken kräver noggranna kontroller i form av bland annat blodprov på grisarna.
Blotta misstanken kräver noggranna kontroller i form av bland annat blodprov på grisarna. FOTO: MOSTPHOTOS

Frånskrivit sig ansvaret

Detta var första gången på 17 år som en dansk galtstation drabbats av PRRS. Hatting Horsens har i sina avtal frånskrivit sig ansvaret för smitta genom sperma vilket innebär att grisbönder vars besättningar skulle smittas inte har juridisk rätt till ersättning.

PRRS-smittad sperma resulterar sällan i att besättningarna insjuknar och i så fall sker det i regel under de första dagarna efter insemination. Men blotta misstanken kräver noggranna kontroller i form av bland annat blodprov på grisarna.

Ska förbättra smittskyddet

Galtstationen arbetar nu på att förbättra sitt smittskydd. Det finns inga PRRS-smittade besättningar inom en radie av 3 kilometer från stationen som ligger 3 kilometer från motorvägen där en gristransport passerar i snitt var femte minut.

Det bedöms ändå föreligga risk för att smitta kan spridas genom luften och en tänkbar åtgärd är att sätta filter för ventilationsintagen.

FAKTA: Kan spridas långa sträckor med vinden

PRRS står för Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome och är en virussjukdom bland tamgrisar som första gången rapporterades i USA 1987. Den upptäcktes första gången i Danmark 1992. Sverige hade ett första utbrott 2007 men är i dagsläget PRRS-fritt.

Sjukdomen sprids vid direktkontakt mellan grisar eller indirekt genom till exempel transportbilar och redskap. Smittan kan också spridas långa sträckor med vinden.

PRRS ger ett försvagat allmäntillstånd som för suggan kan resultera i omlöp och kastningar. Smågrisar är svaga vid födseln och har en högre dödlighet, framför allt före avvänjning. Slaktgrisar kan drabbas av en komplicerad luftvägssjukdom.

PRRS är en ekonomiskt kostsam sjukdom för grisuppfödaren och bekämpas i första hand med rutinmässig vaccinering av smågrisarna.

KÄLLOR: SVA, Pig Progress